Obavijest

Komunalno poduzeće "Kistanje" d.o.o. Kistanje objavilo je 23.01.2013.godine na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,Ispostava Knin Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Komunalnom poduzeću "Kistanje" d.o.o. Kistanje, sa rokom prijave do 30.01.2013.g.

Javni poziv možete preuzeti OVDJE.

Obavijest

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Općina Kistanje zaključili su Dodatak Ugovora o financiranju potprojekta "Asfaltiranje ulica u Novom naselju "Kistanje 1" u Kistanjama, kojim su osigurana sredstva za dovršetak I.faze radova na izgradnji oborinske odvodnje i asfaltiranju ulica u Novom naselju "Kistanje 1" u Kistanjama.

Potpisan ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju Poduzetničkog centra "Krka“, Kistanje

U Javnoj ustanovi Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Općina Kistanje i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisali Ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za Projekt : „Izgradnja ruralnog Poduzetničkog centra-inkubatora „Krka" Kistanje,referentni broj :P2-PLP-2012-16-1. Izradu projektne dokumentacije Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancirat će sa 85% od ukupne vrijednosti Projekta.

Cilj projekta je izraditi investiciono -tehničku dokumentaciju za izgradnju ruralnog Poduzetničkog centra-inkubatora,u blizini postojećeg stočnog sajma u Kistanjama , na zemljištu u vlasništvu Općine Kistanje.

Obavijest

Obavještavaju se redovni studenti s mjestom prebivališta na području Općine Kistanje da do 24.12.2012.g. dostave Općini Kistanje dokumente radi godišnje pomoći za 2012.g., i to:

-Zamolbu,
-Potvrdu sa odgovarajućeg Sveučilišta ili Veleučilišta na kojem student redovito studira, kojom se dokazuje da je redovit student i upisanu godinu studija ,
-presliku osobne iskaznice i
-presliku žiro računa

Pravo na godišnju pomoć imaju i učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Kistanje , koji redovnu nastavu ne pohađaju u Gradu Kninu,već u drugim gradovima Republike Hrvatske, jer je za učenike srednjih škola koji nastavu pohađaju u Kninu osiguran besplatan prijevoz.

Odluka o trećim izmjenama i dopunama plana nabave Općine Kistanje za 2012.

Cjelokupnu odluku možete preuzeti OVDJE.

28. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09 i 15/10) ,

SAZIVA
28. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

28. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 03.prosinca 2012.godine s početkom u 12:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje.
Opširnije...

ODLUKA o dnevnom rasporedu radnog vremena službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje

Na temelju članka 46. Zakona o radu ("Narodne novine", broj 149/09), članka 46. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09 i 1511O) i članka 13.Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 12110 i 4111), načelnik Općine Kistanje.donosi

ODLUKU
o dnevnom rasporedu radnog vremena službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje
Opširnije...

Obavijest

Zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima koje će izvoditi HEP DP Elektra , Pogon Knin, dana 26.11.2012. (ponedjeljak ), 28.11.2012. ( srijeda) i 29.11.2012. (četvrtak) u vremenu od 08:30 do 13:00 sati bez napajanja električnom energijom biti će potrošači na području naselja Kistanja, Đevrsaka, Varivoda, Smrdelja, Biovičinog Sela, Vujasinovića , Ervenika, Radučića i Mokrog Polja.

OPĆINA CIVLJANE - JAVNA NABAVA u 2012. godini za općinu Civljane

Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za I-XII 2012. godine (bez PDV-a)

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI

Redni broj : 1. Električna instalacija javne rasvjete u Općini Civljane
Evidencijski broj nabave: E-MV 01/2012
Vrsta provedenog ugovora: otvoreni postupak
Datum sklapanja ugovora: 6. 09. 2012. godine
Iznos sklopljenog ugovora: 132.111,25 kn
Razdoblje na koje je sklopljen Ugovor (mjeseci): 60 dana
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor: BRODOMERKUR d.d. Poljička cesta 35, 21000 Split
Datum konačnog izvršenja ugovora: 12/2012
Konačni ukupni iznos plaćen temeljem Ugovora bez PDV-a: 132.111,25 kn

Obavijest

Zbog preseljenja općinske uprave na novu lokaciju,
na adresu Trg sv.Nikole br.5, 22305 Kistanje,
općinska uprava Općine Kistanje neće raditi sa strankama
u razdoblju od 22. do 26.11.2012.g. ,
osim u hitnim slučajevima.

U slučaju hitnosti, za sve informacije i pomoć
nazvati :
Načelnika Općine Kistanje
Goran Reljić na mob.tel. (091)4763610
Zamjenika općinskog načelnika
Rastivoj Bezbradica na mob.tel.(091)4763055
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
Marijan Poturović na mob.tel. (091)4763053

Potkategorije