Upravni odjel

Nadležnosti

Radi obavljanja stručnih poslova koji su temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugih posebnih zakona preneseni na Općinu Kistanje, odlukom Općinskog vijeća Općine Kistanje osnovan je Jedinstveni upravni odjel.

Zaposlenici

1.Pročelnik

- privremena zamjenica pročelnika-Sandra Ardalić dipl.iur.

2.Viši stručni suradnici:

--

3.Referenti:

-Antonija Palić, ekonomist,referent za knjigovodstvo ,računovodstvo i blagajnu,

-Mirko Vojnović, str.teh.,referent/komunali redar,

-Milica Tomasović, gimnazija, administrativni referent

4.Namještenici:

-Anastazija Macukić, bez zanimanja, namještenica na radnom mjestu spremačica