Opća uredba o zaštiti osobnih podataka

Poštovani,
sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 (GDPR) koja s primjenom počinje 25. svibnja 2018. godine, informiramo vas da smo izradili Politiku zaštite podataka za vas s ciljem osnaživanja i usklađivanja prava na zaštitu privatnosti i osobnih podataka. Molimo Vas da na svoju Internet stranicu postavite logo sa slijedećim linkom:
http://www.info-cor.com/Home/ShareZop?pid=d94e5b93-8999-4030-9495-e6b98754c3d4&id=a5b72568-0832-4692-a2a1-65c1b6b1e9b6INTERNI PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA VODITELJA OBRADE OPĆINE KISTANJE

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA