Javna nabava

PRAVILNIK O POSTUPKU PROVEDBE JEDNOSTAVNE NABAVE

Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga

2024.

PLAN NABAVE ZA 2024. GODINU (pdf)

2023.

REGISTAR UGOVORA ZA 2023.g.
PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU (pdf)
PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2023.g. (pdf)

2022.

REGISTAR UGOVORA ZA 2022.g.
PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU (pdf)
PRVE IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU (pdf)

2021.

REGISTAR UGOVORA ZA 2021.g.
PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU (pdf)
PRVE IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU (pdf)
DRUGE IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU (pdf)
TREĆE IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU (pdf)

2020.

PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU (pdf)
PRVE IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU (pdf)

2019.

ČETVRTE IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU (pdf)
TREĆE IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU (pdf)
DRUGE IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU (pdf)
PRVE IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU (pdf)
PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU (pdf)

2018.

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU (pdf)
PRVE IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2018.G. (pdf)
DRUGE IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2018.G. (pdf)
PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU (xls)

2017.

Registar okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma Općine Kistanje od 01.01. do 31.12.2017.
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI - od 01.01.2017. do 31.12.2017.g.
PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU (pdf)
PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU (xls)
PRVE IZMJENE PLANA NABAVE OPĆINE KISTANJE ZA 2017.g.
PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KISTANJE ZA 2017.GODINU (.xls)
DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KISTANJE ZA 2017.G.
(Zaključak o utvrđivanju drugih izmjena i zaključak obrazloženja)

TREĆE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KISTANJE ZA 2017.G. (pdf)
ČETVRTE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KISTANJE ZA 2017. GODINU (pdf)


2016.

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU
DRUGE IZMJENE PLANA NABAVE OPĆINE KISTANJE ZA 2016.g.
PRVE IZMJENE PLANA NABAVE OPĆINE KISTANJE ZA 2016.g.
TREĆE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE KISTANJE ZA 2016.g.
REGISTAR UGOVORA O BAGATELNOJ NABAVI - od 01.01.2016. do 30.06.2016.G.
Registar ugovora o bagatelnoj nabavi za 2016.g.

2015.

REGISTAR UGOVORA za I-VI-2015.g.
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA za razdoblje 01.01.2015.-31.12.2015.g.

2014.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA - od 01.01.2014. do 30.06.2014.g.
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA od 01.01.2014.do 31.12.2014.g.

2013.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA (od 01.01.2013. do 30.06.2013.)
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA - od 01.01.2013. do 31.12.2013.g.

2012.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA-U 2012.G.
PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA-REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI od 01.01. do 30.09.2012.g.

OBAVIJEST O SPRIJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

(članak 13. Zakona o javnoj nabavi)

Sukladno stavku 9. članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) Općina Kistanje kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima se nalazi u sukobu interesa vezano za sklapanje ugovora o javnoj nabavi prema čl. 13. Zakona o javnoj nabavi.