DERATIZACIJA/DEZINSEKCIJA

ODLUKA o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Kistanje za 2024.godinu

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općina Kistanje u 2023. godini

ODLUKA o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Kistanje za 2023.godinu

ODLUKA o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Kistanje za 2022.godinu

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općina Kistanje u 2022. godini

ODLUKA o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Kistanje u 2021.godini

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općina Kistanje u 2021. godini

ODLUKA o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Kistanje u 2019.godini

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općina Kistanje u 2019. godini

ODLUKA o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Kistanje u 2018.godini -Izmjene i dopune.

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člakonožaca(Arthroporda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdnavstvene važnosti za Općina Kistanje u 2018 godini(izmjene i dopune)

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA I ŠTETNIH GLODAVACA ZA 2018. GODINU

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA I ŠTETNIH GLODAVACA ZA 2017. GODINU

ODLUKA o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca 2016.

PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA I ŠTETNIH GLODAVACA ZA 2016. GODINU

PROGRAM MJERA
(ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO)