IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19)općina Kistanje objavljuje

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

Općina Kistanje kontinuirano implementira mjere i poduzima prikladne postupke kako bi svoju službenu internetsku stranicu i sadržaje na njoj učinila pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19; u daljnjem tekstu Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice općine Kistanje (https://www.kistanje.hr/).

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Internetska stranica općine Kistanje djelomično je usklađena je s odredbama Zakona te Smjernicama CARNETa za osiguravanje digitalne pristupačnosti. U nastavku se donosi pregled neusklađenog sadržaja te objašnjenja za dijelove internetske stranice koji nisu usklađeni sa Zakonom i Smjernicama.

NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz sljedećih razloga:

1. neusklađenosti sa Zakonom
 • ne postoji poseban izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta, te mogućnost mijenjanja kontrasta elemenata mrežnog sadržaja (teksta, slike itd.)
 • poveznice nisu adekvatno istaknute, kako bi osobe sa oštećenjem vida mogle uočiti da se radi o poveznici
 • poveznice kojima se odlazi na mrežne stranice drugog subjekta nisu tekstualno naglašene
 • kod dokumenata nije jasno navedeno na koji način će se dokumenti otvoriti u pregledniku (nova kartica, ponuda za preuzimanje ili odlazak na mrežne stranice poslužitelja)
 • dokumenti u .pdf formatu nisu čitljivi čitačima ekrana, jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
 • fotografije na mrežnoj stranici nemaju tekstualni opis (alt tekst), tako da čitači zaslona ne mogu izvršiti svoju namjenu
2. nerazmjerno opterećenje

Za neusklađenosti navedene pod točkom 1. Općina Kistanje se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

3. sadržaj nije unutar opsega Zakona U skladu s člankom 3. Zakona općina Kistanje smatra arhivskim sadržajem niže navedene datoteke te su one izuzete od primjene Zakona:
 • pojedine .pdf datoteke objavljene prije 23. rujna 2018.
Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica općine Kistanje želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Službenika za informiranje općine Kistanje putem e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Pri tome navedite sljedeće podatke:
  • vaše ime i e-mail adresu,
  • adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,
  • oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokumenta).
  • Općina Kistanje će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.
PRIPREMA IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava pripremljena je dana 21. rujna 2020., a zadnji put revidirana 21. rujna 2020. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene koju je proveo vanjski suradnik.

POVRATNE INFORAMCIJE I KONTAKT

Podnošenjem zahtjeva općini Kistanje možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje:

Sandra Ardalić
e-poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
telefonom: +385 22 763 055
poštom na adresu: Općina Kistanje, Trg sv. Nikole 5, 22 305 Kistanje

INSPEKCIJSKI NADZOR

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje.