Financiranje političkih stranaka

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kistanje za 2022.g.

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kistanje za 2021.g.

Izvještaj o uplaćenim sredstvima političkim strankama odnosno listi grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kistanje za razdoblje siječanj-prosinac 2017.g.


Izvještaj o uplaćenim sredstvima političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću
Općine Kistanje za razdoblje  siječanj-prosinac 2016.g.
 


Red.

Politička stranka

Broj
vijećnika /ca

Mjesečni iznos

 

Planirano mjesečno
(ukupno)

Plan za 2016.g.
(ukupno)

Izvršeno
u 2016.g.
(I-XII)
(ukupno)

Broj

žene

muški

žene

muški

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

SDSS

3

7

765,00

1.624,00

2.389,00

28.668,00

28.668,00

2

HDZ

1

2

255,00

464,00

719,00

8.628,00

8.628,00

3

HSLS

0

1

0

232,00

232,00

2.784,00

2.784,00

UKUPNO:

1.020,00

2.320,00

3.340,00

40.080,00

40.080,00