Nerazvrstane ceste

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM RADOVIMA NA POJAČANOM ODRŽAVANJU (SANACIJI I MODERNIZACIJI)NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE, UKUPNE DUŽINE 1.861 m

U naselju Varivode, u razdoblju od 09. do 27.listopada 2017. g. izvođeni su radovi na pojačanom održavanju (sanaciji i modernizaciji) seoskih nerazvrstanih cesta i to :dio NC440, dioNC 441,dio NC436,dio NC450) ,ukupne dužine trase 615,46 metara , koji dijelovi cesta se nalaze u zaseoku Gladovići, Ilijaševići,Jerkovići i Jelače.
Izvođač radova: Ceste Šibenik d.o.o. iz Šibenika
Ugovorna vrijednost radova:199.088,13 kn bez PDV-a, odnosno 248.860,16 kn sa PDV-om.
Vrijednost izvedenih radova:199.089,49 kn bez PDV-a, odnosno 248.861,86 kuna sa PDV-om
Nadzorno tijelo: Denmar d.o.o. Zadar, nadzorni inženjer Željko Čirjak,dipl.ing.građ.
Izvori financiranja:
1.Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje,
Ugovor o financijskoj potpori KLASA:011-01/17-02/36,URBROJ:510--08-01-01/1-17-02 od 08.06.2017.
2.Općina Kistanje
Plaćanje: Općina Kistanje izvršila je sve svoje obveze prema izvođaču radova, odnosno plaćene su sve obveze prema Izvođaču radova.
U Novom naselju "Kistanje 1" u Kistanjama, 12.prosinca 2017.g. završeni radovi na izgradnji dijela ulice Glama i dijela ulice Marka Marulića, sa nogostupima.
Ukupno je izgrađeno 278,26 m novih ulica (ili asfaltirano 1.715,58 m2, asfaltom AB11=4 cm) i 414,97 m2 nogostupa (asfaltom AB8=4 cm). Ugrađeno je 487,90 m rubnjaka 18/20 i 184 m rubnjaka 8/20.
Oznaka projekta /Referentni broj projekta: PORLZ 225

Izvođač radova:PZC d.d. Poduzeće za ceste d.d. Sv.Mihovila 1, 21204 Dugopolje, OIB:37901994151,Split.
Ugovorena vrijednost radova:432.920,13 kn bez PDV-a, odnosno 541.150,16 kn sa PDV-om
Vrijednost izvedenih radova:467.09,37 kn(bez PDV-a), odnosno 583.865,46 kn (sa PDV-om).
Nadzorno tijelo: Denmar d.o.o. iz Zadra, nadzorni inženjer Željko Čirjak, dipl.ing. građ.
Izvor financiranja:
1.Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije:250.000,00 kuna
Ugovor o financiranju broj 06-F-I-0241/17-15
2.Općina Kistanje :333.865,47 kuna
Plaćanje: Općina Kistanje izvršila je sve obveze prema izvođaču radova, odnosno plaćeni su svi računi za izvedene radove.
ODLUKA o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Kistanje
REGISTAR nerazvrstanih cesta