POZIV NA TESTIRANJE za prijam jednog vježbenika na određeno vrijeme

Na temelju članka 20.st.4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine",86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam vježbenika na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža (12 mjeseci) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje, radi osposobljavanja za poslove referenta za računovodstvo ,knjigovodstvo i blagajnu,dana 07.srpnja 2015.godine objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE
vezan uz raspisani javni natječaj u „Narodnim novinama" broj 67 od 17.06.2015g. i na web stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr za prijam jednog vježbenika na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje

1.Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidatkinja:

Antonija Palić, iz Kistanja

2.Pisano testiranje će se održati u maloj vijećnici Općine Kistanje, Kistanje,Trg sv.Nikole 5, dana 15.srpnja 2015.g. (srijeda) u 10:00 sati.

3. Ukoliko kandidatkinja ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukla prijavu na natječaj.
Po dolasku na testiranje potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu.

4. Upute i obavijesti kandidatima/kandidatkinjama te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja obavljeni su na web stranici Općine Kistanje 18.lipnja 2015.godine.

5.Pisani test sastoji se od 20 pitanja .

6.Testiranje traje 60 minuta.

7.Ukoliko kandidatkinja na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% bodova, s njim će se obaviti intervju istoga dana, neposredno nakon pisanog testiranja.

8.Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr i na oglasnoj ploči Općine Kistanje.
Povjerenstvo za provedbu natječaja
Predsjednik
Romana Stanić Jelić