13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 09. srpnja 2015.g. s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Za sjednicu predlažem :

Aktualni sat:
Zapisnik sa 11. i 12 sjednice Općinskog vijeća općine Kistanje .

DNEVNI RED:
1. Donošenje odluke o izboru CESTE ŠIBENIK d.o.o. Šibenik sa kojom će se sklopiti ugovor o održavanju nerazvrstanih cesta.
2. Donošenje Plana operativne primjene programa aktivnosti i provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015.godini na području općine Kistanje.
3. Odluka o nabavi i montaži opreme za pogon automatskog pražnjenja sabirne jame otpadnih voda s dvije crpke u novom naselju „Kistanje 1" u Kistanjama.
4. Odluka povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva „Vodovod i odvodnja" d.o.o.Šibenik
5. Odluka o preuzimanju poslovnog udjela Općine Kistanje u Društvu „Vodovod i odvodnja „ d.o.o. Kistanje i o verifikaciji sklopljenog Ugovora o ulaganju prava-tražbina u društvo"Vodovod i odvodnja „ d.o.o. Šibenik .
6. Odluka o izgradnji (obnovi i uređenju) Centra za posjetitelje Nacionalnog parka „Krka" u Kistanjama , zgrade oznake 3 i zgrade oznake 4 , u dvije faze izvođenja radova.
7. Davanje mišljenja na Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz gospodarstva Komunalnog poduzeća „Kistanje" iz Kistanja .
8. Davanje mišljenja na Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom za građane Komunalnog poduzeća „Kistanje" iz Kistanja.

Predsjednik
Marko Sladaković


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

ODLUKA o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na cijelom području Općine Kistanje

PLAN OPERATIVNE PRIMJENE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2015. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE


ODLUKA o izgradnji Centra za posjetitelje Nacionalnog parka „Krka“ u Kistanjama u dvije faze


PRVE IZMJENE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, komunalnih vodnih građevina sa Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2015.godini

ZAKLJUČAK o verifikaciji odluke općinskog načelnika o nabavi i montaži opreme za pogon automatskog pražnjenja sabirne jame otpadnih voda s dvije crpke u novom naselju „Kistanje 1" u Kistanjama

ZAKLJUČAK o verifikaciji Ugovora o ulaganju prava-tražbina u društvo i Izjave o preuzimanju poslovnog udjela u Društvo „Vodovod i odvodnja" d.o.o.Šibenik

ZAKLJUČAK o prihvaćanju informacije o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog novog cjenika gospodarenja komunalnim otpadom iz gospodarstva