ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije i verifikaciji mandata izabranih vijećnika

Na temelju članka 46. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 3/21) i  članka 4. Poslovnika Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 6/21), Općinsko vijeće Općine Kistanje na  1.konstituirajućoj sjednici , od 11.lipnja 2021.godine, donosi

 ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije i verifikaciji mandata izabranih vijećnika

  1. Prihvaća se  Izvješće Mandatne komisije Općine Kistanje od 11.lipnja 2021.godine o konačnim rezultatima izbora  članova  Općinskog vijeća Općine Kistanje  provedenih 16.svibnja 2021.godine te se verificiraju mandati  izabranih vijećnika i to:

 

1.Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS):
1. Nebojša Štrbac
2. Vinko Šuša
3. Rajko Mandić
4. Mirjana Bezbradica
5. Marko Kardum
6. Ognjena Ognjenović
7. Aleksandar Dragaš

2. Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste Roko Antić :
1.Ivana Dodić
2.Matea Antić
3.Nikolina Glasnović

3. Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste Paško Ivanović :
1. Paško Ivanović
2. Cicilija Gečević
3. Zvonimir Palić

II. Goranu Reljiću, izabranom vijećniku u Općinskom vijeću Općini Kistanje, mandat miruje po sili zakona, jer je izabran za općinskog načelnika i prihvatio se obnašanja te dužnosti.
III. Roku Antiću, izabranom vijećniku u Općinskom vijeću Općini Kistanje, mandat miruje po sili zakona, jer je izabran za zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda i prihvatio se obnašanja te dužnosti.
IV. Miri Ćuk, izabranoj vijećnici u Općinskom vijeću Općine Kistanje miruje mandata iz osobnih razloga .
V. Zamjenici vijećnika Nebojša Štrbac, Ivana Dodić i Vinko Šuša mogu obnašati dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kistanje.
VI. Rajko Mandić je  prvi slijedeći izabrani član za Općinsko vijeće Općine Kistanje s kandidacijske liste 1. SDSS , koja je dobila najviše glasova nakon Gorana Reljića i Mire Ćuk na istoj listi .
VII. U Općinskom vijeću Općine Kistanje , na provedenim lokalnim izborima 16.05.2021.g. , osigurana je odgovarajuća zastupljenost  pripadnika hrvatskog naroda, sukladno članku 117.("Narodne novine" broj br.144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) i članku 37. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 3/21).
VIII. Izvješće Mandatne komisije čini sastavni dio ovog zaključka.
IX. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije"

KLASA:021-05/21-02/2
URBROJ:2182/16-01/4-21-2                                                                                                               
Kistanje, 11.lipnja 2021.g.

PREDSJEDATELJ
Sandra Ardalić,dipl.iur