ČETVRTI JAVNI POZIV SVIM VLASNICIMA - INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE

Općina Kistanje na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 86/12), objavljuje

ČETVRTI JAVNI POZIV SVIM VLASNICIMA - INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE
radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Pozivaju se vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih ili rekonstruiranih zgrada da podnesu zahtjeve za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade na području Općine Kistanje, podnosi se neposredno u pisarnici ili preporučeno poštom na adresu:
Opširnije...

Obavijest

29. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 06.03.2013.g. s početkom u 12:00 sati.
Predlo ženi dnevni red:

1.Odluka o komunalnom doprinosu Općine Kistanje
2.Zaključak o prihvaćanju Analize sustava zaštite i spašavanja za 2012.g.i donošenju Smjernica sustava zaštite i spašavanja za 2013.g.
3.Odluka o učlanjivanju Lokalnu akcijsku grupu u zaleđu Šibensko-kninske županije
4.Odluka o raspoređivanju financijskih sredstava za rad političkih stranaka članova Općinskog vijeća Općine Kistanje u 2013.g.
5.Izvješće načelnika Općine Kistanje za razdoblje VII-XII 2012.g.
Opširnije...

Poziv na intervju

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje

POZIVA NA INTERVJU

kandidate koji su se prijavili za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesto referenta za komunalne poslove i to:
Opširnije...

Poziv na intervju

KOMUNALNO PODUZEĆE «KISTANJE» D.O.O. KISTANJE,
Komisija za provedbu Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa

POZIVA NA INTERVJU

kandidate koji su se prijavili za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto – EKONOMIST, ADMINISTRATOR (m/ž) i to:
Opširnije...

Poziv na intervju

Povjerenstvo
za provedbu javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje

POZIVA NA INTERVJU

kandidate koji su se prijavili za rad bez zasnivanja radnog odnosa za stručnog suradnika za računovodstvo, knjigovodstvo i blagajnu i to:
Opširnije...

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE USLUGA IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA RURALNI PODUZETNIČKI CENTAR –INKUBATOR-„KRKA“ U KISTANJAMA

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Obavijest

Općina Kistanje objavila je 29.01.2013.g. na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici www.hzz.hr Hrvatskog zavoda za zapošljavanje oglas o prijemu pet (5) djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do šest (6) mjeseci radi provedbe projekta "Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama na području općine Kistanje" , za slijedeća radna mjesta:

1.Koordinator/koordinatorica..........traži se 1 radnik
2.Kućni majstor.............. .traži se 1 radnik
3.Gerontodomaćica/domaćica.........traži se 3 radnika

Projekt se provodi u okviru programa Javnih radova koji program je aktivna mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nezaposlenih osoba.
Kandidati moraju ispunjavati uvjete Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za provedbu programa javnih radova kojima se plaća radnika osigurava u 100% iznosu na teret HZZ-a.

Prijave na oglas podnose se zaključno sa 05.02.2013.g.
Prijave na oglas podnose se na adresu:

Općina Kistanje
Jedinstveni upravni odjel
Povjerenstvo za provedbu oglasa
Trg sv.Nikole 5
22305 Kistanje

Napomena:
1.Detaljnije informacije i obavijesti o uvjetima i drugo nalaze se u Oglasu koji se nalazi u privitku ove obavijesti.
2.Za potpunije informacije obratiti se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Općini Kistanje.
3.Točno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme utvrdit će se naknadno , sukladno odluci HZZ-a.

Obavijest

Općina Kistanje objavila je 24.01.2013.g. na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ,Ispostava Knin Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje , sa rokom prijave do 01.02.2013.g.

Javni poziv možete preuzeti OVDJE.

Obavijest

Komunalno poduzeće "Kistanje" d.o.o. Kistanje objavilo je 23.01.2013.godine na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,Ispostava Knin Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Komunalnom poduzeću "Kistanje" d.o.o. Kistanje, sa rokom prijave do 30.01.2013.g.

Javni poziv možete preuzeti OVDJE.

Obavijest

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Općina Kistanje zaključili su Dodatak Ugovora o financiranju potprojekta "Asfaltiranje ulica u Novom naselju "Kistanje 1" u Kistanjama, kojim su osigurana sredstva za dovršetak I.faze radova na izgradnji oborinske odvodnje i asfaltiranju ulica u Novom naselju "Kistanje 1" u Kistanjama.

Potkategorije