JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2015.godini

Na temelju Programa za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2015. godini KLASA: 402-07/15-01/1; Ur.broj:2182/1-06-15-1 od 13. siječnja 2015. godine, Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2015.godini

I.

U cilju razvoja maloga gospodarstva Šibensko-kninska županija dodjeljivat će poticajna sredstva gospodarskim subjektima za slijedeće namjene:
- marketinške aktivnosti: nastupi na sajmovima/izložbama u 2015. godini, promidžbeni materijal, istraživanje tržišta i slično,
- stručno osposobljavanje i usavršavanje: osposobljavanja za tradicionalne obrtničke djelatnosti, stručno osposobljavanje zaposlenih kod uvođenje novih tehnologija i slično,
- troškovi osnivanja, odnosno pokriće dijela troškova registracije i pokretanja poslovanja.

II.

Korisnici Programa mogu biti obrti, društva s ograničenom odgovornošću do 250 zaposlenih i proizvodno uslužne zadruge, koji su registrirani i djeluju na području Šibensko-kninske županije, te nemaju duga prema državi.

III.

Prednost pri ostvarivanju prava na subvenciju imaju oni subjekti malog gospodarstva koji obavljaju proizvodnu djelatnost, s većim brojem zaposlenih, koji povećavaju konkurentsku sposobnost kroz uvođenje novih oblika poslovanja, inovacija, usvajanje novih proizvoda i tehnologija i sl., izvoznici, početnici (do 3 godine poslovanja), koji su u 100% vlasništvu branitelja domovinskog rata, invalida, žena i mladih do 30 godina, čije projekte sufinanciraju i jedinice lokalne samouprave ili tijela državne uprave.

IV.

Obrasci zahtjeva za subvencije mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Šibensko-kninske županije ili sa web stranice Šibensko-kninske županije www.sibensko-kninska-zupanija.hr te se dostavljaju na adresu:
Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije

Trg Pavla Šubića I, br 2
22 000 Šibenik, uz naznaku:
„Subvencioniranje gospodarskih subjekata u 2015. godini"


Zahtjevi se podnose do utroška proračunskih sredstava, a najkasnije do 31. ožujka 2015.g.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 022/460-735 ili 022/460-736.
Upravni odjel za gospodarstvo

Šibensko-kninske županijeDOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Obrazac