POZIV za dostavu prijava za dodjelu novčane nagrade za 2017./2018.g. za redovne studente s prebivalištem na području općine Kistanje

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Poziv
Obrazac

5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
5. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 29.siječnja 2017.g. s početkom u 09:30 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Za sjednicu predlažem :

Aktualni sat:
-Verifikacija zapisnika sa 04.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 12.12.2017.g.
Opširnije...

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM RADOVIMA NA POJAČANOM ODRŽAVANJU (SANACIJI I MODERNIZACIJI)NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE, UKUPNE DUŽINE 1.861 m

Izvješće možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST

U naselju Varivode, u razdoblju od 09. do 27.listopada 2017. g. izvođeni su radovi na pojačanom održavanju (sanaciji i modernizaciji) seoskih nerazvrstanih cesta i to :dio NC440, dioNC 441,dio NC436,dio NC450) ,ukupne dužine trase 615,46 metara , koji dijelovi cesta se nalaze u zaseoku Gladovići, Ilijaševići,Jerkovići i Jelače.
Izvođač radova: Ceste Šibenik d.o.o. iz Šibenika
Ugovorna vrijednost radova:199.088,13 kn bez PDV-a, odnosno 248.860,16 kn sa PDV-om.
Vrijednost izvedenih radova:199.089,49 kn bez PDV-a, odnosno 248.861,86 kuna sa PDV-om
Nadzorno tijelo: Denmar d.o.o. Zadar, nadzorni inženjer Željko Čirjak,dipl.ing.građ.
Izvori financiranja:
1.Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje,
Ugovor o financijskoj potpori KLASA:011-01/17-02/36,URBROJ:510--08-01-01/1-17-02 od 08.06.2017.
2.Općina Kistanje
Plaćanje: Općina Kistanje izvršila je sve svoje obveze prema izvođaču radova, odnosno plaćene su sve obveze prema Izvođaču radova.

OBAVIJEST

U Novom naselju "Kistanje 1" u Kistanjama, 12.prosinca 2017.g. završeni radovi na izgradnji dijela ulice Glama i dijela ulice Marka Marulića, sa nogostupima.
Ukupno je izgrađeno 278,26 m novih ulica (ili asfaltirano 1.715,58 m2, asfaltom AB11=4 cm) i 414,97 m2 nogostupa (asfaltom AB8=4 cm). Ugrađeno je 487,90 m rubnjaka 18/20 i 184 m rubnjaka 8/20.
Oznaka projekta /Referentni broj projekta: PORLZ 225

Izvođač radova:PZC d.d. Poduzeće za ceste d.d. Sv.Mihovila 1, 21204 Dugopolje, OIB:37901994151,Split.
Ugovorena vrijednost radova:432.920,13 kn bez PDV-a, odnosno 541.150,16 kn sa PDV-om
Vrijednost izvedenih radova:467.09,37 kn(bez PDV-a), odnosno 583.865,46 kn (sa PDV-om).
Nadzorno tijelo: Denmar d.o.o. iz Zadra, nadzorni inženjer Željko Čirjak, dipl.ing. građ.
Izvor financiranja:
1.Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije:250.000,00 kuna
Ugovor o financiranju broj 06-F-I-0241/17-15
2.Općina Kistanje :333.865,47 kuna
Plaćanje: Općina Kistanje izvršila je sve obveze prema izvođaču radova, odnosno plaćeni su svi računi za izvedene radove.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Građevinski radovi na Izgradnji Ruralnog poduzetničkog centra - inkubatora „Krka“ Kistanje u Kistanju

Poštovani,

obavještavamo Vas da javni naručitelj Općina Kistanje planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Građevinski radovi na Izgradnji Ruralnog poduzetničkog centra - inkubatora „Krka“ Kistanje u Kistanju.

Ovim putem javni naručitelj Općina Kistanje stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi, troškovnik i obrasce za sudjelovanje.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 7 (sedam) dana, točnije do dana 21. prosinca 2017.godine.

OPŠIRNIJE...

4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se u utorak, 12.12.2017.g. s početkom u 9:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Za sjednicu predlažem :
Aktualni sat:
-Verifikacija zapisnika sa 3.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 24.10.2017.g.

DNEVNI RED:

1.Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna proračuna Općine Kistanje za 2017.godinu sa slijedećim prilozima:
2.Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.g.
3.Prijedlog Četvrtih izmjena programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017.g.
Opširnije...

Potkategorije