Završeni su radovi na rekonstrukciji javne rasvjete na području općine Kistanje.

Općina Kistanje nakon potpisanog ugovora o sufinanciranju sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, koje je Općini Kistanje uplatilo iznos od 225.000,00 kuna, provela je postupak jednostavne nabave, te sklopila Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji javne rasvjete na području općine Kistanje sa izvođačem radova PECTUS d.o.o.

Radovi su započeli 29. kolovoza 2019.g, uvođenjem izvođača u posao, završeni su u ugovornom roku dana 28. listopada 2019.g., te su obuhvatili središta naselja Kistanje i Đevrske kroz koje prolazi državna cesta D 59.

Radovi koji su predviđeni Ugovorom su: elektromontažni materijal, demontaža postojeće rasvjete, te elektromontažni radovi.

Ukupna cijena ugovorenih radova iznosi 297.630,00 kn bez PDV-a, odnosno 372.037,50 kn sa PDV-om.

Nadzor na izvođenjem radova izvršila je tvrtka ELEKTROMIX d.o.o. iz šIBENIKA, nadzorni inženjer: Živko Škevin, dipl.ing.el., a projektno tehničku dokumentaciju izradila je tvrtka INOVAPRO d.o.o. iz Zagreba.

"Ovaj projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja."