OBAVIJEST kandidatima na oglas za prijam djelatnika na određeno vrijeme za provedbu projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza 2) „ (Darovni ugovor IPA HR.2.3.03-0003)

Za sve kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa održat će se intervju , a za kandidate za radno «Administrator/pomoćnik za lokalni projekt (M/Ž) (Projektna linija:1.1.1.3. lokal project administrator /assistant –Municipality Kistanje), održat će se i provjera znanja rada na računalu ukoliko kandidat ne dostavi dokaz o osposobljenosti za rad na računalu.

Oglas je objavljen 08.travnja 2014.g. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na Oglasnoj ploči Općine Kistanje i na internetskim stranicama Općine Kistanje www.kistanje.hr.
Prijave na oglas dostavljaju se u roku osam dana od dana objave,odnosno zaključno s 15.04.2014.g.

OPIS POSLOVA:

U objavljenom oglasu na stranici www.kistanje.hr naveden je opis poslova za sva radna mjesta za koja se traže radnici.

PODACI O PLAĆI:

Plaća je utvrđena projektom i iskazana je u eurima u bruto iznosu, a isplaćuje se u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate plaće ,prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, za radna mjesta kako slijedi:

  BRUTO PLAĆA
1.)Naziv radnog mjesta: Administrator/pomoćnik  za lokalni projekt (M/Ž)
(Projektna linija:1.1.1.3. lokal project administrator /assistant –Municipality Kistanje)
800,00 EURA
2.)Naziv radnog mjesta: Gerontodomaćica/spremačica (M/Ž)
(Projektna linija:1.1.1.4. lokal project  Geronto maid /Municipality Kistanje)
700,00 EURA
3.)Naziv radnog mjesta: vozač , pomoćni radnik –kućni majstor (M/Ž)
(Projektna linija:1.1.1.6.Driver/assistant Municipality Kistanje)
700,00 EURA
4.)Naziv radnog mjesta: Medicinska sestra/medicinski tehničar (M/Ž)
(Projektna linija:1.1.1.7.Nurse Municipality Kistanje)
800,00 EURA
5.)Naziv radnog mjesta: Djelatnici u dječjem programu (M/Ž)
(Projektna linija:1.1.1.8.Nanny/teacher Municipality Kistanje)
800,00 EURA


NAČIN OBAVLJANJA INTERVJUA:

Naziv tijela koje provodi postupak prijema radnika-intervju:
Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme radi provedbe projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza 2) „ (Darovni ugovor IPA HR.2.3.03-0003).

Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Na web-stranicama Općine Kistanje (www.kistanje.hr) i na oglasnoj ploči Općine Kistanje objavit će se poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa , kao i vrijeme održavanja intervjua,najmanje pet dana prije održavanja intervjua/provjere.

Nakon održanog intervjua/provjere Povjerenstvo će sačiniti i objaviti Listu kandidata na www.kistanje.hr i oglasnoj ploči Općine Kistanje.