6. sjednica općinskog vijeća Općine Kistanje

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kistanje sazvao je 6.sjednicu općinskog vijeća Općine Kistanje za 17.travanj 2014.g., s početkom u 12,00 sati ,koja će se održati u vijećnici Općine Kistanje na adresi :
Općina Kistanje, Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje

Dnevni red:

1. Izvješće o održavanju komunalne infrastrukture za 2013.
2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja za 2013.
3. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2013.
4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2013.
5. Izvješće o izvršenju programa socijalnih potreba za 2013.
6. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenicima i namještenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje
7. Prijedlog usvajanja Programa uređenja katoličkog groblja na kat.čest.br.4485/2 k.o.Kistanje

Dokumenti za preuzimanje:
1. ODLUKA o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013.godini
2. ODLUKA o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013.godini
3. ODLUKA o koeficijentima za obraĉun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje
4. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2013.godinu
5. ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA javnih potreba u o sportu Općine Kistanje u 2013.godinu
6. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2013.godinu
7. POZIV ZA 6. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE