Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: Izvođenje radova na izvedbi ograde oko igrališta u Kistanjama

Sukladno čl. 12., st.1., Pravilnika o postupku provedbe jednostavne nabave, KLASA: 406-03/23-02/1, URBROJ: 2182-16-01-23-1, od 09.03.2023.g., Općina Kistanje upućuje Vam ovaj poziv za dostavu ponude za Izvođenje radova na izvedbi ograde oko igrališta u Kistanjama.

U privitku ove objave nalaze se poziv za dostavu ponude, troškovnik za ponuditelje, projektno tehnička dokumentacija, te prijedlog Ugovora o izvođenju radova.

Molimo Vas da nam ponudu dostavite u roku od deset (10) kalendarskih dana od dana objave ovog poziva (zaključno sa 02.06.2023.).

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Poziv
Prijedlog ugovora
Projektno rješenje
Troškovnik
nacrt