Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

Dokument možete preuzeti OVDJE.