Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje

Dokument možete preuzeti OVDJE.