PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2021. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE

Dokument možete preuzeti OVDJE.