Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i člana s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje za 2021.g.

Dokument možete preuzeti OVDJE.