Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Kistanje

Dokument možete preuzeti OVDJE.