Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš na nacrt prijedloga izjena i dopuna Prostornog plana

Dokument možete preuzeti OVDJE.