ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedenom internetskom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",br.8/09.,15/10 . i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 24.sjednici, od 27.veljače 2017.g., donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedenom  internetskom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

  1. Prihvaća se Izvješće o provedenom  internetskom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću  po točkama dnevnog reda  za 24.sjednicu Općinskog vijeća Općine Kistanje  od 27.02.2017.g.,koji materijali su objavljeni na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr , bez  sugestija, prijedloga ili komentara.
  2. Zaključak objaviti na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

 

KLASA:021-01/17-01/13
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 27.veljače 2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković