OBAVIJEST

Obavještavamo Vas da će Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kistanje imati dežurstva u zgradi Općini Kistanje, na adresi Trg.sv.Nikole 5, a radi predaje kandidatura i kandidacijskih lista za lokalne izbore, ovjere očitovanja o prihvaćanju kandidature i ostalih informacija, kako slijedi:
- 21., 24., 25., 26., 27., i 28. travnja i 02. svibnja 2017.g. od 8.00 do 16:00 sati
- 22., 23., 29. i 30. travnja i 01.svibnja 2017.g. od 10:00 do 14:00 sati
- 03.svibnja 2017.g. od 8:00 do 20:00 sati
- 04.svibnja 2017.g. od 8:00 do 24:00 sata.
Za sve informacije možete nas dobiti i telefonski:
Dejan Jurković 092/271-6636
Sandra Ardalić 091/476-3057
Kristina Jurić –Arambašić 095/520-9069
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE KISTANJE
Dejan Jurković

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE NA ODREĐENO VRIJEME U JAVNOM RADU

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. , 144/12.  i 19/13) u svezi s Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja koji se provodi preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, načelnik Općine Kistanje  objavljuje

Javni poziv
 za prijavu kandidata za Program zapošljavanja u javnom radu na području
općine Kistanje u 2017. godini

Općina Kistanje  je inicijator javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja općine Kistanje  u 2017. godini na sljedećim poslovima:

Opširnije...

OBAVIJEST I JAVNI POZIV POREZNIM OBVEZNICIMA - POREZ NA NEKRETNINE

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o lokalnim porezima ("Narodne novine", broj 115/2016), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine propisano je da su jedinice lokalne samouprave (dakle i OpćinA Kistanje ), dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine. Odredbe Zakona o lokalnim porezima koje se odnose na porez na nekretnine stupaju na snagu 01. siječnja 2018. godine.

Obavještavaju se porezni obveznici:

- da je predmet oporezivanja nekretnina,

- da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to
je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom
prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili
županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je
vlasnik nepoznat,

Opširnije...

OBAVIJEST o načinu ostvarivanja prava glasovanja i kandidiranja državljana drugih država članica Europske unije na izborima za članove predstavničkih tijela Šibensko-kninske županije koji će se održati 21.svibnja 2017. godine

Obavijest možete preuzeti OVDJE.

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje, održat će se 29.03.2017.g. u maloj vijećnici na adresi Trg sv.Nikole 5, Kistanje, s početkom u 12:00 sati.

Predloženi dnevni red:

  1. Izvršenje proračuna Općine Kistanje za 2016.g.
  2. Godišnji obračun proračuna općine Kistanje za 2016.g.
  3. Odluka o raspodjeli rezultata za 2016.g.
  4. Studija integralnog razvoja Općine Kistanje
  5. Akcijski plan za provedbu Studije integralnog razvoja Općine Kistanje
  6. Odluka o općinskim porezima Općine Kistanje
  7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama općine Kistanje
  8. Odluka o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom na području općine Kistanje.

U privitku :

Poziv za sjednicu vijeća
Materijali za sjednicu vijeća

24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
24. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

24. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 27.veljače 2017.g. s početkom u 12:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.

Za sjednicu predlažem :

Aktualni sat:
-Verifikacija zapisnika sa 23.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 23.12.2016.g.
Opširnije...

POZIV za dostavu prijava za dodjelu novčane nagrade za 2016.g. učenicima srednjih škola za uspješno školovanje

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Poziv
Obrazac

POZIV za dostavu prijava za dodjelu novčane nagrade za 2016.g. za redovne studente s prebivalištem na području općine Kistanje

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Poziv
Obrazac

PROGRAM osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje za 2017.g.

Program možete preuzeti OVDJE.

SRETNA I USPJEŠNA NOVA 2017. GODINA!

Potkategorije