POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE NAKNADE TROŠKOVA OGRJEVA U 2015.G.

Svi građani koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb, a imaju prebivalište na području Općine Kistanje imaju pravo na naknadu troškova za ogrjev u iznosu od 950 kuna.

Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje od 15.rujna 2015.g. počinje s prikupljanjem zahtjeva za naknadu troškova ogrjeva.

Rok za predaju dokumentacije je 31.11.2015. godine.
Nakon isteka navedenog roka zahtjevi se neće primati.

U interesu je osoba koje imaju pravo na naknadu troškova ogrjeva da što prije podnesu uredne zahtjeve sa pripadajućom dokumentacijom kako bi se njihov zahtjev što prije obradio i izvršila isplata odobrenog iznosa.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava:

1.Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu troškova za ogrjev (obrazac u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr)
2.Presliku Rješenja Centra za socijalnu skrb Knin o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu Naknadu.
3. Preslika zadnje poštanske isplatnice Cesntra za socijalnu skrb Knin isplaćene zajamčene minimalne naknade (ili izvornik na uvid),
- ili potvrda Centra za socijalnu skrb Knin.
4. Preslika broja tekućeg,žiro ili zaštićenog računa ili štedne knjižice s obveznom IBAN konstrukcijom.
5. Potpisana izjava korisnika da se grije na drva (obrazac u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Kistanje i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr)

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Izjava
Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva