Obavijest

Organizacija za građanske inicijative, Podružnica Drniš, u okviru svoje redovite registrirane djelatnosti, kroz osnovanu zasebnu radnu jedinicu „Centar za podršku – Ljepša starost", pruža socijalnu uslugu Pomoći u kući na području Općine Kistanje.
Socijalna usluga Pomoć u kući obuhvaća:
 • Obavljanje kućanskih poslova u kući korisnika koji obuhvaća nabavku živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje suđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova,
 • Održavanje osobne higijene korisnika, koja obuhvaća pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba te
 • Uređenje okućnice i tehničke poslovi koji obuhvaćaju cijepanje drva, košnju trave uže okućnice i obavljanje sitnih popravaka u stanu ili kući.
Usluge pružaju geronto domaćice i domaćini, zaposlenici Organizacije ili oni koji će postati zaposlenici Organizacije, a u odnosu na broj korisnika socijalne usluge Pomoć u kući. Općina Kistanje temeljem Ugovora o sufinaciranju pruža podršku Organizaciji u pružanju socijalne usluge.

Temeljem Rješenja Centra za socijalnu srkb, trenutno se na području Općine Kistanje pružaju usluge za 40 korisnika. Prosječno, u jednom mjesecu, obavi se prosječno 310 usluga kućanskih poslova u kući korisnika te oko 15 usluga uređenja okućnice i tehničkih poslova.

Djelatnici Organizacije za građanske inicijative, Područni ured Drniš, imaju prethodno višegodišnje iskustvo u pružanju socijalne usluge Pomoć u kući, koju smo provodili u okviru projekata „Pomoć u kući", a koji su u cijelosti financirali Ministarstvo socijalne politike i mladih te općine Kistanje i Promina.

Odlukom Ministarstva socijalne politike i mladih uveden je nov način rada u području pružanja socijalne usluge Pomoć u kući. Uvedeni su novi kriteriji prema kojima dio potencijalnih korisnika od 01.05.2014. može koristiti uslugu besplatno, a dio korisnika treba sam platiti dio usluge (50% cijene koje je utvrdilo Ministarstvo).

Ministarstvo socijalne politike i mladih je donijelo kriterije po kojima osobe mogu ostvariti pravo na subvencioniranu uslugu Pomoći u kući. Osnovni preduvjet za ostvarivanje prava na subvencioniranu uslugu Pomoći u kući je predaja Zahtjeva za priznavanje usluge pomoć u kući koji je propisao nadležni Centar za socijalnu skrb Knin. Uz ispunjeni i potpisani zahtjev od strane potencijalnog korisnika potrebno je priložiti popratnu dokumentaciju i to:
 • Domovnica (za samca ili sve članove kućanstva),
 • Rodni list (da nije stariji od šest mjeseci) - za samca ili sve članove kućanstva,
 • Preslika osobne iskaznice,
 • Potvrda o visini prihoda za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je pokrenut postupak (plaća, mirovina, naknade HZMO-a, naknada za nezaposlene, naknade za žrtve rata i dr.),
 • Potvrda Porezne uprave o visini dohotka / uvjerenje o imovnom stanju (za samca ili za sve članove kućanstva),
 • Potvrda da niste korisnik mirovine – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
 • Za radno nesposobne osobe ako imaju djecu – dostaviti prihode od djece (ako su zaposlena- dostaviti fotokopiju platne liste, ako su u mirovini potvrda o visini mirovine, ako su nezaposlena- uvjerenje sa HZZ, ako imaju obrt – potvrda o prihodima od obrta...),
 • Medicinska dokumentacija

Postoji i mogućnost, da zainteresirani korisnik koji ne ispunjava uvjete za subvencionirano (100% ili 50%) sam plati punu cijenu usluge ukoliko ju želi koristiti.
Općina Kistanje, u okviru svojih vlastitih proračunskih sredstava, temeljem Ugovora o sufinanciranju socijalnih usluga pomoći u kući, koji je sklopljen s Organizacijom za građanske inicijative, dodatno podržava pružanje socijalnih usluga za korisnike na području općine Kistanje.

Ukoliko ste zainteresirani za korištenje socijalne usluge Pomoći u kući, slobodno nam se obratite, s punim povjerenjem, u naš ured u Drnišu, kako bi Vam pružili i dodatne informacije:

ORGANIZACIJA ZA GRAĐANSKE INICIJATIVE, PODRUŽNICA DRNIŠ,
„CENTAR ZA PODRŠKU – LJEPŠA STAROST"

Adresa: Kralja Zvonimira 10, 22 320 Drniš

Telefon: 022 888 606

Fax: 022 888 607

E mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

www: ogi.hr


Djelatnost OGI – Centra za podršku – ljepša starost, socijalna usluga Pomoć u kući, se pruža u skladu sa člankom 74.stavak 1. redni broj 3. te člancima 80. i 81. Zakona o socijalnoj skrbi. Organizacija za građanske incijative – Područni ured Drniš djelatnost socijalne usluge – Pomoć u kući pruža temeljem Rješenja (licencija) o ispunjenosti minimalnih uvijeta za pružanje socijalnih usluga pomoć u kući (KLASA: UP/I -550-01/14-01/2; URBROJ: 2182/1-06-14-4 od 14.svibnja 2014 koje je izdala Šibensko – kninska županija) te Ugovora o pružanju socijalnih usluga koji je Organizacija za građanske inicijative potpisala sa Republikom Hrvatskom, Ministarstvom socijalne politike i mladih (KLASA:550-01/14-03/99; URBROJ: 519-05-2-1/3-14-2 od 16.svibnja 2014).