Obavijest

Uz financijsku pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije , temeljem Ugovora o sufinanciranju broj:06-F-I-0177/15-15, za prihvaćeni projekt referentnih oznaka PORLZ145, po provedenom natječajnom postupku, Općina Kistanje i izvođač radova CESTE ŠIBENIK d.o.o. iz Šibenika sklopili su Ugovor o izvođenju radova na modernizaciji seoskih nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje ukupne dužine 1.900 metara, i to slijedećih dionica:
a)ŽC6053-Matijevići-Đilasi (naselje Kolašac), u dužini od 1.200 metara i
b)Stjelje-Zorice (naselje Nunić), u dužini od 700 metara.

Radovi na modernizaciji navedenih dionica seoskih nerazvrstanih cesta izvest će se prema projektu "Pojačano održavanje (sanacija i modernizacija) seoskih nerazvrstanih cesta kao uporabivih građevina -prva faza, izrađivač:DENMAR d.o.o.Zadar, Ljudevita Posavskog 1, Tehnički dnevnik:113/12 od svibnja ,2013.g.