OBAVIJEST KORISNICIMA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KOJI SE GRIJU NA DRVA

Obavještavaju se korisnici pomoći Centra za socijalnu skrb koji sukladno čl. 28. i čl. 43. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13) primaju zajamčenu minimalnu naknadu da se produžuje rok za prikupljanje dokumentacije za ostvarivanje prava na naknadu troškova ogrjeva u Općini Kistanje do 31.10.2014.

Potrebna dokumentacija:
1. Zamolba za podmirenje troškova ogrjeva
(obrazac u Općini Kistanje i na internetskoj stranici www.kistanje.hr)
2. Rješenje Centra za socijalnu skrb da korisnik prima zajamčenu minimalnu naknadu
(preslika)
3. Osobna iskaznica (preslika)
4. Broj tekućeg ili žiro računa ili broj računa štedne knjižice (preslika) s obveznom
IBAN konstrukcijom
5. Potpisana Izjava korisnika da se grije na drva (obrazac u Općini Kistanje i na
internetskoj stranici www.kistanje.hr )
Jedinstveni upravni odjel
Općine Kistanje