1. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
1. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

1. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 04.ožujka 2014.g. s početkom u 14,30 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.

Za sjednicu predlažem :

Prihvaćanje Zapisnika sa 4.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 04.12.2013.g.

AKTUALNI SAT


DNEVNI RED:

1. Izvješće Državne revizije o učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje za 2013.g.
2. Izvješće općinskog načelnika o provedbi Programa gospodarenja otpadom na području općine Kistanje za 2013.g.
3. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Kistanje u 2013.g.
4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Kistanje u 2014.g.
Verifikacija prijave projekta Izgradnje centra za posjetitelje Nacionalnog parka Krka u Kistanjama i
uređenja centra Kistanje na Poziv za dostavu projektnih prijedloga - Shema dodjele bespovratnih
sredstava za poslovnu infrastrukturu (EU fondovi) R.C.1.1.05.
5. Verifikacija izrade Studije izvedivosti i izgradnje doma za stare i nemoćne osobe u ex.zgradi osnovne škole u Biovičinom Selu.

Molim Vas da se na sjednicu odazovete u točno zakazano vrijeme.
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković


PRILOG:
1. ANALIZA stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kistanje u 2013.god
2. SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kistanje u 2014. godini
3. IZVJEŠĆE NAĈELNIKA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KISTANJE ZA 2013. GODINU
4. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE