Obavijest vezana za Dokumentaciju za nadmetanje za Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti: Izgradnja oborinske odvodnje unutar Novog naselja "Kistanje 1"

U Dokumentaciji za nadmetanje se mijenja točka 1.6.: Prijašnja procijenjena vrijednost nabave koja je iznosila 1.300.000,00 kn (bez PDV-a) sada iznosi 750.000,00 kn (bez PDV-a).

DOKUMENT ZA PREUZIMANJE:
Korekcija troškovnika