Obavijest vezana za Dokumentaciju za nadmetanje za Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti: Izgradnja oborinske odvodnje unutar Novog naselja "Kistanje 1"

U ispravljenom troškovniku „IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE UNUTAR NOVOG NASELJA „KISTANJE 1", druga faza, jugozapadni dio naselja", objavljenom u Elektroničkom oglasniku Javne nabave br. 2013/S 014-0092556 od 08.11.2013.g Ev. Br. Nabave: E-MV-34/2013, CPV:45232130, ISPRAVLJA SE.

„vii. ZAVRŠNI RADOVI, točka 5. , „Izrada nosivog asfaltnog sloja od bitumiziranog tucaničkog materijala prema OTUIII, str. 5-04, debljine 7 cm, sa svim pripremnim i završnim radovima na sloju", umjesto jedinica mjere „m¹", treba stajati jedinica mjere „m²", pa je tako količina radova na ovoj stavci : „m²"= 34.
U dokumentaciji za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave- Izgradnja oborinske odvodnje unutar novog naselja „Kistanje 1" – druga faza-jugozapadni dio naselja u točci:8.3.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude umjesto iznosa 50.000,00 kn treba stajati 30.000,00 kuna.