DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE jednog novog specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada, zapremine sanduka 16 m3 – 1 komad

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.