POZIV ZA PRETHODNU RASPRAVU o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kistanje

Na temelju članka 83. st. 1. 59. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 11/2012.), načelnik Općine Kistanje

O B J A V L J U J E
POZIV ZA PRETHODNU RASPRAVU
o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kistanje

1.Prethodna rasprava održat će se 02.srpnja (utorak) 2013.godine u 12:00 u prostorijama Općine Kistanje, Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.

2.Prijedlog nacrta Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kistanje izradio je URBOS d.o.o.Split, Karamanova 11.

3. Prethodna rasprava provodi se o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj,uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu prostornog plana, a u svrhu pribavljanja mišljenja,smjernica i preporuka tijela državne uprave i pravnih osoba sa javnim ovlastima, te u svrhu usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva.

4. Poziv za sudjelovanje na u prethodnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima.

5. Pisana mišljenja, smjernice i preporuke mogu se dostaviti na adresu Općine Kistanje,Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje , u roku od 15 dana od održavanja prethodne rasprave.

OPĆINSKI NAČELNIK
Goran Reljić