Obavijest

Nakon utvrđenih konačnih rezultata provedenih lokalnih izbora od 19.svibnja 2013.godine,
za načelnika Općine Kistanje izabran je Goran Reljić (SDSS), dok su za njegove zamjenike izabrani Borislav Šarić (SDSS) i Roko Antić (HDZ).

Nakon utvrđenih konačnih rezultata provedenih lokalnih izbora od 19.svibnja 2013.g. za Općinsko vijeće Općine Kistanje , 17.lipnja 2013.g. održana je 1.konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje na kojoj su izabrani slijedeći vijećnici, i to:
1.Branka Bunčić, zamjenica vijećnika (SDSS)
2.Radovan Gnjidić,vijećnik (SDSS)
3.Marko Sladaković,vijećnik (SDSS)
4.Nebojša Gladović,vijećnik (SDSS)
5.Sanela Stijelja,vijećnica (SDSS)
6.Želimir Šeša,vijećnik (SDSS)
7.Mirko Vojnović,vijećnik (SDSS)
8.Vujo Krneta,vijećnik (SDSS)
9.Vinko Šuša,vijećnik (SDSS)
10.Nebojša Štrbac,vijećnik (SDSS)
11.Cecilija Gečević,vijećnica (HDZ)
12.Paško Ivanović,vijećnik (HDZ)
13.Danijela Ivanović,vijećnica (HDZ)
14.Božidar Palić,vijećnik (HSLS)

Marko Sladaković (SDSS) , izabran je za predsjednika Općinskog vijeća Općine Kistanje, dok je
Mirko Vojnović (SDSS) izabran je za prvog potpredsjednika, a Paško Ivanović (HDZ) izabran za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kistanje.

Napomena:
Općinsko vijeće Općine Kistanje ima 13 vijećnika.
Pripadnici hrvatskog naroda imaju pravo na četiri vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kistanje,sukladno zakonu i Statutu Općine Kistanje.
Na provedenim lokalnim izborima za Općinsko vijeće Općine Kistanje od 19.05.2013.g., pripadnici hrvatskog naroda dobili su tri vijećnika u Općinskom vijeću Općine Kistanje. Kako pripadnicima hrvatskog naroda nije osigurana odgovarajuća zastupljenost u Općinskom vijeću Općine Kistanje,broj članova općinskog vijeća povećava se za 1 mjesto, sukladno zakonu, pa Općinsko vijeće Općine Kistanje ima ukupno četrnaest vijećnika.