Odluka o razrešenju članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Općine Kistanje i izbor novih vijećnika umjesto razrješenih vijećnika

Dokument možete preuzeti OVDJE.