ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o plaći, naknadama i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kistanje

Dokument možete preuzeti OVDJE.