IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU PRVE IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KISTANJE ZA 2017. SA PROJEKCIJOM ZA 2018. I 2019. GODINU

Dokument možete preuzeti OVDJE.