Obavijest

Zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima koje će izvoditi HEP DP Elektra , Pogon Knin, dana 26.11.2012. (ponedjeljak ), 28.11.2012. ( srijeda) i 29.11.2012. (četvrtak) u vremenu od 08:30 do 13:00 sati bez napajanja električnom energijom biti će potrošači na području naselja Kistanja, Đevrsaka, Varivoda, Smrdelja, Biovičinog Sela, Vujasinovića , Ervenika, Radučića i Mokrog Polja.

OPĆINA CIVLJANE - JAVNA NABAVA u 2012. godini za općinu Civljane

Pregled sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za I-XII 2012. godine (bez PDV-a)

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI

Redni broj : 1. Električna instalacija javne rasvjete u Općini Civljane
Evidencijski broj nabave: E-MV 01/2012
Vrsta provedenog ugovora: otvoreni postupak
Datum sklapanja ugovora: 6. 09. 2012. godine
Iznos sklopljenog ugovora: 132.111,25 kn
Razdoblje na koje je sklopljen Ugovor (mjeseci): 60 dana
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor: BRODOMERKUR d.d. Poljička cesta 35, 21000 Split
Datum konačnog izvršenja ugovora: 12/2012
Konačni ukupni iznos plaćen temeljem Ugovora bez PDV-a: 132.111,25 kn

Obavijest

Zbog preseljenja općinske uprave na novu lokaciju,
na adresu Trg sv.Nikole br.5, 22305 Kistanje,
općinska uprava Općine Kistanje neće raditi sa strankama
u razdoblju od 22. do 26.11.2012.g. ,
osim u hitnim slučajevima.

U slučaju hitnosti, za sve informacije i pomoć
nazvati :
Načelnika Općine Kistanje
Goran Reljić na mob.tel. (091)4763610
Zamjenika općinskog načelnika
Rastivoj Bezbradica na mob.tel.(091)4763055
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
Marijan Poturović na mob.tel. (091)4763053

TREĆI JAVNI POZIV SVIM VLASNICIMA - INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE

Općina Kistanje na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 86/12), objavljuje slijedeći

TREĆI  JAVNI POZIV SVIM VLASNICIMA - INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE
radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
Opširnije...

27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09 i 15/10) ,

SAZIVA
27. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE


27. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 16.listopada 2012.godine s početkom u 11:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje.
Opširnije...

ODLUKA o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju od rujna do prosinca 2012/2013.

Na temelju članka 46.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09 i 15/10), u vezi sa člankom 141.st.1.točkom 2.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“,broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11 i 16/12), načelnik Općine Kistanje,10.rujna 2012.g., donosi

O D L U K U
o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju od
rujna do prosinca  2012/2013.

Opširnije...

OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

vezano uz objavljeni javni natječaj
u Narodnim novinama ,broj102/2012 ,od 12.09.2012.g.
i na Web stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

Provjera znanja i sposobnosti (testiranje) kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje jednog magistra prave struke ili stručnog specijalista pravne struke (diplomiranog pravnika) (m/ž) za rad na neodređeno vrijeme, za radno mjesto samostalnog upravnog referenta,
Opširnije...

Sanacija i rekonstrukcija vodovodne mreže

Za tjedan dana, na području Općine Kistanje, točnije u naseljima :Nunić,Kolašac,Modrino Selo i Biovičino Selo, počet će radovi na sanaciji i rekonstrukciji vodovodne mreže vrijednosti preko pet milijuna kuna.

Započeli radovi na Pojačanom održavanju (sanaciji i modernizaciji) seoskih nerazvrstanih cesta

Započeli radovi na Pojačanom održavanju (sanaciji i modernizaciji) seoskih nerazvrstanih cesta na području Općine Kistanje ,na dionicama:

- dionica L.C.- Vukići-Ćuk-Trtice ,Biovičino Selo, dužine 900 m i
- dionica L.C.Masnikose, Bivoičino Selo, dužine 1.095 m

Radove sufinanciraju Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Općina Kistanje.

Radove izvode CESTE ŠIBENIK d.o.o.iz Šibenika.
Nadzor provodi DENMAR d.o.o. iz Zadra.

ZLATNA MEDALJA ZA IGNACIJA GLASNOVIĆA, IZ KISTANJA

Naš mladi Kistanjac, Ignacije Glasnović, učenik Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira iz Knina, na Smotri inovacija mladih "Inova mladi"u Kastvu, kod Rijeke, u konkurenciji 25 radova iz cijele Hrvatske, svojom mini vjetroelektranom osvojio je zlatnu medalju u klasi srednjih škola.

Potkategorije