Poziv za dostavu ponude za Nabavu spremnika za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada – PEHD kante 240 (l)

Sukladno čl. 12., st.1., Pravilnika o postupku provedbe jednostavne nabave, KLASA: 406-01/18-03/5, URBROJ: 2182/16-02-18-1, od 10.10.2018.g., Općina Kistanje upućuje Vam ovaj poziv za dostavu ponude za Nabavu spremnika za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada – PEHD kante 240 (l).

U privitku ove poruke nalaze se poziv za dostavu ponude, troškovnik za ponuditelje, te specifikacije tehničkih karakteristika.

Molimo Vas da nam ponudu dostavite u roku od sedam (7) kalendarskih dana od dana dostave ovog poziva putem maila (zaključno sa 23.12.2022.).

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Poziv
Troškovnik
Specifikacija

Obavijest o zamućenju izvorišta Miljacka

Obavještavaju se mještani područja Bukovice i Općine Promine, koji se opskrbljuju vodom iz izvorišta Miljacka, da je uslijed obilnih oborina došlo do blagog zamućenja vode u navedenom izvorištu zbog čega se istu preporuča prokuhati prije korištenja za piće.

O svim promjenama u vezi s mutnoćom vode u izvorištu Miljacka potrošači će biti blagovremeno obavješteni.

OBAVIJEST

Na stranicama HZZ-a izašao je javni natječaj u sklopu Projekta –„ Naša zajednica-Naša Kuća“ Udruge „Naša Kuća“ iz Đevrsaka. Natječajem se traži 18 radnica za pomoć u kući. Mjesto rada je područje općine Kistanje. Natječaj traje od 13.12.2022.g. do 22.12. 2022.g.
Radi se o projektu u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. Partneri projekta su Centar za socijalnu skrb Knin, Hrvatski zavod za zapošljavanje- Područni ured Šibenik, Općina Kistanje i Udruga „Žene kosovske doline“.

Sve informacije o natječaju možete pronaći na linku:
https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=128773009

OBAVIJEST: Bankomat kraj ulaznih vrata u zgradi Općine Kistanje

Bankomat (Erste banka) zbog tehničke (programske) nadogradnje neće biti u funkciji od 16.12.2022. do 19.12.2022.

OPĆINA KISTANJE DOBILA BESPOVRATNIH 5.760.000,00 HRK IZ NPOO ZA PROJEKT ''IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U KISTANJAMA''

Odlukom o financiranju (KLASA: 404-03/21-01/00073, URBROJ: 533-06-22-0357, Zagreb, 02. prosinca 2022.g.) Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo je Općini Kistanje iznos od 5.760.000,00 HRK (764.483,38 EUR) za projekt ''Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Kistanjama''.

Općina Kistanje prijavila se 29. lipnja 2022.g. na Poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja za dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv, NPOO.C3.1.R1-I1.01.

Opširnije...

EDUKACIJE O GOSPODARENJU OTPADOM

Općina Kistanje provodi projekt edukacije stanovništva koji će doprinijeti podizanju svijesti građana o mjerama sprječavanja nastanka otpada , odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i njegove kasnije obrade. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu Javnog poziva za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 6/2022). Edukacije će održati predstavnici tvrtke ECO SOLUTIONS d.o.o. iz Zagreba.

Program edukacija u Općini Kistanje  

Naziv edukacije: "OTPAD NIJE SMEĆE NEGO VRIJEDNA SIROVINA"

Srijeda  07.12. 2022.g. -jedna edukacija

Planirana je edukcija u OSNOVNOJ ŠKOLI KISTANJE, Dr. Franje Tuđmana 80, Kistanje  – Početak edukacije je u 13 : 30 h. Edukacija je namijenjena učenicima viših razreda.
Planirano vrijeme trajanja: 45 min
- Tema edukacije- Važnost pravilnog odvajanja otpada
Prezentacija frakcija unutar MKO, te ponovnog korištenja kao mjere za sprječavanje nastanka otpada, prezentacija pravilnog odvajanja otpada.

Opširnije...

OBAVIJEST o preventivnoj deratizaciji

Obavijest možete preuzeti OVDJE.

Poziv za dostavu ponude za: Izvođenje radova na izgradnji vanjskogsportskog igrališta Kistanj

Sukladno čl. 10., st.1., Pravilnika o postupku provedbe jednostavne nabave, KLASA: 406-01/18-03/5, URBROJ: 2182/16-02-18-1, od 10.10.2018.g., Općina Kistanje upućuje Vam ovaj poziv za dostavu ponude za radove na Izgradnji vanjskog sportskog igrališta Kistanje.

U privitku ove poruke nalaze se poziv za dostavu ponude, te troškovnik za ponuditelje.

Molimo Vas da nam ponudu dostavite u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana dostave ovog poziva putem maila (zaključno sa 02.12.2022.).

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Poziv
Troškovnik (pdf)
Troškovnik (xlsx)

OBAVIJEST

Obavještavaju se mještani područja Bukovice i Općine Promine, koji se opskrbljuju vodom iz izvorišta Miljacka, da je uslijed obilnih oborina došlo do blagog zamućenja vode u navedenom izvorištu zbog čega se istu preporuča prokuhati prije korištenja za piće.

O svim promjenama u vezi s mutnoćom vode u izvorištu Miljacka potrošači će biti blagovremeno obavješteni.

Poziv za dostavu ponude za: Sanaciju kolnika nerazvrstane ceste (dio NC 283 – Šubićeva ulica) na području općine Kistanje u naselju Kistanje

Sukladno čl. 12., st.1., Pravilnika o postupku provedbe jednostavne nabave, KLASA: 406-01/18-03/5, URBROJ: 2182/16-02-18-1, od 10.10.2018.g., Općina Kistanje objavljuje poziv za dostavu ponude za radove na Sanaciji kolnika nerazvrstane ceste (dio NC 283 – Šubićeva ulica) na području općine Kistanje u naselju Kistanje.

U privitku nalaze se poziv za dostavu ponude, te troškovnik za ponuditelje.

Molimo Vas da nam ponudu dostavite u roku od sedam (7) kalendarskih dana od dana dostave ovog poziva (zaključno sa 28.11.2022.).

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Poziv
Troškovnik

Potkategorije