OGLAS o za prijem djelatnika na određeno vrijeme za provedbu projekta „Kistanje-inclusive community“(Darovni ugovor IPA HR.2.3.03-0003)

Na temelju članka 19. i 29.st.3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine"broj 86/08 i 61/11),uz odgovarajuću primjenu odredbe članka 3.st.3.istog zakona ,te Odluke načelnika Općine Kistanje o provedbi postupka prijema djelatnika za provedbu projekta „Kistanje-inclusive community" financiran putem EU IPA EuropeAid/133922/M/ACT/HR broj Darovnog ugovora IPA HR.2.3.03-0003 od 22.svibnja 2014.g., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje objavljuje

OGLAS
o za prijem djelatnika na određeno vrijeme
za provedbu projekta „Kistanje-inclusive community"(Darovni ugovor IPA HR.2.3.03-0003)

1.Predmet Oglasa je prijem u radni odnos djelatnika za rad na određeno vrijeme za provedbu projekta «KISTANJE-INCLUSIVE COMMUNITY" financiran putem EU IPA EuropeAid/133922/M/ACT/HR broj Darovnog ugovora IPA HR.2.3.03-0003 za potprogram „Njega i pomoć u kući":
Opširnije...

ODLUKA o djelomičnom poništenju Oglasa za prijem djelatnika na određeno vrijeme za provedbu projekta „Kistanje-inclusive community“ (Darovni ugovor IPA HR.2.3.03-0003)

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje temeljem članka 5. i 24.st.5.Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine",br.86/08,61/11) i Odluke načelnika Općine Kistanje o provedbi postupka prijema djelatnika za provedbu projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza 2)" (Darovni ugovor IPA HR.2.3.03-0003) od 07.travnja 2014.g.,donosi
ODLUKU
o djelomičnom poništenju
Oglasa za prijem djelatnika na određeno vrijeme za provedbu projekta
„Kistanje-inclusive community" (Darovni ugovor IPA HR.2.3.03-0003)

1.)Poništava se Oglas za prijem djelatnika na određeno vrijeme za provedbu projekta „Kistanje-inclusive community" (Darovni ugovor IPA HR.2.3.03-0003) objavljen 07.travnja 2014.g. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na Oglasnoj ploči Općine Kistanje i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr koji se odnosi na radno mjesto pod brojem:
Opširnije...

ODLUKA o provedbi postupka prijema djelatnika za provedbu projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza 2) „ (Darovni ugovor IPA HR.2.3.03-0003)

Na temelju članka 46.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09, 15/10, 4/13), a radi provedbe projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza 2)-„Kistanje-inclusive community"- koji se financira sredstvima EU IPA EuropeAid/133922/M/ACT/HR , Darovni ugovor broj IPA HR.2.3.03-0003, načelnik Općine Kistanje donosi

O D L U K U
o provedbi postupka prijema djelatnika za
provedbu projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza 2) „
(Darovni ugovor IPA HR.2.3.03-0003)

Članak 1.

Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje provesti će postupak za prijem dva djelatnika (m/ž) u radni odnos na određeno vrijeme radi provedbe projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza 2)" („Kistanje –inclusive community") koji se financira sredstvima EU IPA EuropeAid /133922/M/ACT/HR , Darovni ugovor br. IPA HR.2.3.03-0003 , prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje i Sistematizaciji radnih mjesta za provedbu navedenog projekta („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",br. 3/14).
Opširnije...

RJEŠENJE o određivanju biračkih mjesta NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske ("Narodne novine",broj 92/10., 23/13. i 143/13.), Županijsko izborno povjerenstvo ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE donosi

RJEŠENJE
o određivanju biračkih mjesta
NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE

Na području Općine KISTANJE određuju se biračka mjesta
1. Biračko mjesto broj 1.
Opširnije...

7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE


7. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 27.05.2014.g. s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Opširnije...

ODLUKA o osiguranju prijema priopćenja nadležnog Centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti u OŠ Kistanje

Odluku možete preuzeti OVDJE.

Općina Kistanje OGLAS za zapošljavanje na određeno vrijeme nezaposlenih osoba u Programu javnih radova na području Općine Kistanje

Na temelju Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske, a u skladu s Uvjetima i načinu korištenja sredstava za provođenje mjera koje je prihvatilo Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2014.g., Općina Kistanje objavljuje

OGLAS
za zapošljavanje na određeno vrijeme nezaposlenih osoba u Programu javnih radova na području
Općine Kistanje

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene osobe s područja Općine Kistanje koje su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da dostave prijave za rad po Programu javnih radova „ Očuvanje okoliša, uređenje javnih površina , čišćenje i uređenje protupožarnih puteva , uređenje seoskih groblja , sanacija suhozida i čišćenje i uređenje sportskih terena na području općine Kistanje u 2014.g."-mjera javnog rada „Radom za zajednicu i sebe",koje sufinancira HZZZ u visini od 50% troška bruto plaće.
Opširnije...

Obavijest kandidatima o provedenom postupku za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme za provedbu projekta IPA EU HR.2.3.03-0003 „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici „(Faza 2) „Kistanje-inclusive community“

RANG LISTA KANDIDATA

1. Za prijem na radno mjesto administratora/pomoćnika za lokalni projekt (M/Ž) :
( Projektna linija:1.1.1.3. lokal project administrator/assistant – Municipality Kistanje)

1. Jovana Milinović,rođ.03.09.1986.g, adresa: Vujasinovići 73, 22305 Kistanje
2. Dajana Salamun, rođ.07.06.1973.g, adresa: Plimica 56, 22211 Vodice
3. Marijana Škugor, rođ. 19.09.1988.g,adresa: Grubišići 3, 22000 Šibenik
4. Dragan Sorić, rođ.08.04.1962.g., adresa: Paradžikova 3, 22300 Knin
Opširnije...

Poziv na intervju

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam radnika za provedbu projekta IPA EU HR.2.3.03-0003 „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza 2)" – „Kistanje-inclusive community"
poziva na

INTERVJU I PROVJERU ZNANJA ZA RAD NA RAČUNALU

Kandidati koji su se prijavljeni na oglas za prijem djelatnika na određeno vrijeme za provedbu projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza 2)" – „Kistanje-inclusive community" (Darovni ugovor IPA HR.2.3.03-0003) a čije prijave su pravovremene i potpune , te koji su ispunili formalne uvjete iz oglasa su;
Opširnije...

Općina Kistanje Poziv za sudjelovanje na seminaru „Sudjelovanje javnosti: Može li bolje?“- okolišno pravo i jačanje vještina i znanja o nenasilnoj komunikaciji

Udruga Sunce i Ekološka udruga Krka Knin su u prosincu 2013. godine započele s provedbom dvogodišnjeg projekta „Zajedno za prirodu i okoliš". Projekt je financiran sredstvima odobrenim u okviru natječaja "Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva" iz IV. Komponente IPA-a Operativnoga programa Razvoj ljudskih potencijala.
Temeljni ciljevi projekta su da se kroz jačanje suradnje i sudjelovanja javnosti u zaštiti prirode i okoliša doprinese povećanju kvalitete života u Dalmaciji te međusobno povjerenje između organizacija civilnoga društva odnosno građana i tijela lokalne samouprave u donošenju odluka vezanih uz održivi razvoj. Više o projektu možete pronaći na Web stranici http://sunce-st.org/hr/projekti/zajedno-za-prirodu-i-okolis .
Opširnije...

Potkategorije