OBAVIJEST O RADNOM VREMENU za novogodišnje blagdane

Povodom novogodišnjih blagdana Općina Kistanje će raditi u srijedu 31.prosinca 2014.g. do 10:00 sati, a u petak 02.siječnja 2015.godine neće raditi. Svim građanima Općine Kistanje želim uspješnu Novu godinu.
Načelnik:
Goran Reljić

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Rješenje možete preuzeti OVDJE.

Upozorenje na opasne vremenske pojave za 5.i 6. prosinca 2014.

Upozorenje možete preuzeti OVDJE.

POZIV NA TESTIRANJE vezan uz raspisani javni natječaj u Narodnim novinama" br.121 od 15.10.2014.g. i na web stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr za prijam jednog vježbenika na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje

Poziv možete preuezti OVDJE.

Plan izmjene i dopune Plana prijeme u službu u Jednistveni upravni odjel Općine Kistanje za 2014.g.(III)

Plan možete preuzeti OVDJE.

Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje

Plan možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST KORISNICIMA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KOJI SE GRIJU NA DRVA

Pozivaju se korisnici pomoći Centra za socijalnu skrb koji sukladno čl. 28. i čl 43. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13) primaju zajamčenu minimalnu naknadu a koji još nisu podnijeli zahtjev za podmirenje troškova ogrjeva da se jave u Općinu Kistanje do 30.11.2014. g.kako bi ostvarili pravo na naknadu troškova ogrjeva.

Potrebna dokumentacija:
1. Zamolba za podmirenje troškova ogrjeva
(obrazac u Općini Kistanje i na internetskoj stranici www.kistanje.hr)
Opširnije...

Obavijest

Sukladno članku 19.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje raspisao je natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje i to:

-1.vježbenik – jedan izvršitelj radi osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog redara

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama „ broj 121 od 15.listopada 2014.g.
Rok za podnošenje prijava je do 27.listopada 2014.g.
Opširnije...

Obavijest

U " Narodnim novinama" broj 121 od 15.10.2014.g. Općina Kistanje objavila je javni natječaj za prijem u službu jednog vježbenika na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana radi osposobljavanja za komunalnog redara. Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 10 dana od dana objave javnog natječaja na adresu : Općina Kistanje, Jedinstveni upravni odjel ,Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje s naznakom " Za natječaj za prijam vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje".

Natječaj možete preuzeti OVDJE.

Općina Kistanje 9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
9. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 17.10.2014.g. s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje..
Opširnije...

Potkategorije