7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE


7. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 27.05.2014.g. s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Opširnije...

ODLUKA o osiguranju prijema priopćenja nadležnog Centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti u OŠ Kistanje

Odluku možete preuzeti OVDJE.

Općina Kistanje OGLAS za zapošljavanje na određeno vrijeme nezaposlenih osoba u Programu javnih radova na području Općine Kistanje

Na temelju Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske, a u skladu s Uvjetima i načinu korištenja sredstava za provođenje mjera koje je prihvatilo Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2014.g., Općina Kistanje objavljuje

OGLAS
za zapošljavanje na određeno vrijeme nezaposlenih osoba u Programu javnih radova na području
Općine Kistanje

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene osobe s područja Općine Kistanje koje su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da dostave prijave za rad po Programu javnih radova „ Očuvanje okoliša, uređenje javnih površina , čišćenje i uređenje protupožarnih puteva , uređenje seoskih groblja , sanacija suhozida i čišćenje i uređenje sportskih terena na području općine Kistanje u 2014.g."-mjera javnog rada „Radom za zajednicu i sebe",koje sufinancira HZZZ u visini od 50% troška bruto plaće.
Opširnije...

Obavijest kandidatima o provedenom postupku za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme za provedbu projekta IPA EU HR.2.3.03-0003 „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici „(Faza 2) „Kistanje-inclusive community“

RANG LISTA KANDIDATA

1. Za prijem na radno mjesto administratora/pomoćnika za lokalni projekt (M/Ž) :
( Projektna linija:1.1.1.3. lokal project administrator/assistant – Municipality Kistanje)

1. Jovana Milinović,rođ.03.09.1986.g, adresa: Vujasinovići 73, 22305 Kistanje
2. Dajana Salamun, rođ.07.06.1973.g, adresa: Plimica 56, 22211 Vodice
3. Marijana Škugor, rođ. 19.09.1988.g,adresa: Grubišići 3, 22000 Šibenik
4. Dragan Sorić, rođ.08.04.1962.g., adresa: Paradžikova 3, 22300 Knin
Opširnije...

Poziv na intervju

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam radnika za provedbu projekta IPA EU HR.2.3.03-0003 „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza 2)" – „Kistanje-inclusive community"
poziva na

INTERVJU I PROVJERU ZNANJA ZA RAD NA RAČUNALU

Kandidati koji su se prijavljeni na oglas za prijem djelatnika na određeno vrijeme za provedbu projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza 2)" – „Kistanje-inclusive community" (Darovni ugovor IPA HR.2.3.03-0003) a čije prijave su pravovremene i potpune , te koji su ispunili formalne uvjete iz oglasa su;
Opširnije...

Općina Kistanje Poziv za sudjelovanje na seminaru „Sudjelovanje javnosti: Može li bolje?“- okolišno pravo i jačanje vještina i znanja o nenasilnoj komunikaciji

Udruga Sunce i Ekološka udruga Krka Knin su u prosincu 2013. godine započele s provedbom dvogodišnjeg projekta „Zajedno za prirodu i okoliš". Projekt je financiran sredstvima odobrenim u okviru natječaja "Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva" iz IV. Komponente IPA-a Operativnoga programa Razvoj ljudskih potencijala.
Temeljni ciljevi projekta su da se kroz jačanje suradnje i sudjelovanja javnosti u zaštiti prirode i okoliša doprinese povećanju kvalitete života u Dalmaciji te međusobno povjerenje između organizacija civilnoga društva odnosno građana i tijela lokalne samouprave u donošenju odluka vezanih uz održivi razvoj. Više o projektu možete pronaći na Web stranici http://sunce-st.org/hr/projekti/zajedno-za-prirodu-i-okolis .
Opširnije...

6. sjednica općinskog vijeća Općine Kistanje

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kistanje sazvao je 6.sjednicu općinskog vijeća Općine Kistanje za 17.travanj 2014.g., s početkom u 12,00 sati ,koja će se održati u vijećnici Općine Kistanje na adresi :
Općina Kistanje, Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje

Dnevni red:

1. Izvješće o održavanju komunalne infrastrukture za 2013.
2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja za 2013.
3. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2013.
Opširnije...

OBAVIJEST kandidatima na oglas za prijam djelatnika na određeno vrijeme za provedbu projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza 2) „ (Darovni ugovor IPA HR.2.3.03-0003)

Za sve kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa održat će se intervju , a za kandidate za radno «Administrator/pomoćnik za lokalni projekt (M/Ž) (Projektna linija:1.1.1.3. lokal project administrator /assistant –Municipality Kistanje), održat će se i provjera znanja rada na računalu ukoliko kandidat ne dostavi dokaz o osposobljenosti za rad na računalu.

Oglas je objavljen 08.travnja 2014.g. na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na Oglasnoj ploči Općine Kistanje i na internetskim stranicama Općine Kistanje www.kistanje.hr.
Prijave na oglas dostavljaju se u roku osam dana od dana objave,odnosno zaključno s 15.04.2014.g.
Opširnije...

OGLAS za prijam djelatnika na određeno vrijeme za provedbu projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza 2) „ (Darovni ugovor IPA HR.2.3.03-0003)

Na temelju članka 19. i 29.st.3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine"broj 86/08 i 61/11),uz odgovarajuću primjenu odredbe članka 3.st.3.istog zakona ,te Odluke načelnika Općine Kistanje o provedbi postupka prijema djelatnika za provedbu projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza 2)-„Kistanje-inclusive community"- financiran putem EU IPA EuropeAid/133922/M/ACT/HR broj Darovnog ugovora IPA HR.2.3.03-0003 od 07.travnja 2014.g., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje objavljuje

OGLAS
za prijam djelatnika na određeno vrijeme
za provedbu projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza 2) „
(Darovni ugovor IPA HR.2.3.03-0003)

1.Predmet Oglasa je prijam djelatnika za rad na određeno vrijeme za provedbu projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici (Faza 2)" („Kistanje –inclusive community") financiran putem EU IPA EuropeAid/133922/M/ACT/HR broj Darovnog ugovora IPA HR.2.3.03-0003 , kako slijedi:
Opširnije...

1. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
1. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

1. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 04.ožujka 2014.g. s početkom u 14,30 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Opširnije...

Potkategorije