3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
3. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 24.listopada 2017.g. s početkom u 13:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Za sjednicu predlažem :

Aktualni sat:
-Verifikacija zapisnika sa 02.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 03.08.2017.g.
Opširnije...

OBAVIJEST

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva ,a s područja su Općine Kistanje, da do kraja studenog 2017.g. podnesu Općini Kistanje Izjavu korisnika da se grije na drva , radi ostvarenja prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva.

Izjava se može podnijeti svakim radnim danom od 8 do 13 sati.

Uz Izjavu potrebno je dostaviti presliku osobne iskaznice i kopiju računa za uplatu.

Izjavu možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST O PROGLAŠENJU ELEMENTARNE NEPOGODE 03-POŽAR

Dana 04.rujna 2017.g. župan Šibensko-kninske županije donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode od požara na području Grada Drniša, Grada Knina, Grada Skradina, Grada Šibenika, Općine Bilice, Općine Biskupija, Općine Ervenik, Općine Kistanje, Općine Promina i Općine Unešić, KLASA:920-11/17-01/2,URBROJ:2182/1-06-17-1 od 04.rujna 2017.g.(Preuzmite odluku).

Pozivaju se svi stanovnici s područja Općine Kistanje kojima je u požarima nastala šteta na dobrima, šumi i poljoprivrednim kulturama da se jave u Općinu Kistanje i ispune obrazac EN-P za prijavu štete od elementarne nepogode (Preuzmite obrazac).

Povjerenstvo za procjenu štete od elementarne nepogode izaći će na teren i procjeniti nastalu štetu.

Potpredsjednica Dalić potpisala devet novih Ugovora za Poziv "Razvoj poslovne infrastrukture" 24.8.2017

U Vladi je danas potpisano 28 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju poduzetničkih inkubatora, opremanje bolnica i socijalnih ustanova te očuvanja kulturne i prirodne baštine, ukupne vrijednosti 670,3 milijuna kuna, od čega je 554,2 milijuna sufinancirano sredstvima iz fondova EU.

Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta dr. sc. Martina Dalić potpisala je devet novih Ugovora za Poziv " Razvoj poslovne infrastrukture" kojima je ukupno dodijeljeno 104.760,924,54 kuna.

Projekti za koje su potpisani ugovori odnosi se na razvoj poslovne infrastrukture odnosno izgradnju poduzetničkih inkubatora  i poduzetničkih centara i to u Koprivnici, Rijeci, Općini Kistanje, Valpovu, Đurđevcu, Ivanić-gradu, Garešnici, Općini Barban i Osijeku

Tom prigodom potpredsjednica Dalić istaknula je da je iz programa "Kohezija i konkurentnost" početkom godine bilo ugovoreno 9 posto sredstava, a do danas se taj postotak povećao na 25 posto ukupnih sredstava te je navela kako je do sada za razne aktivnosti poduzetnika, uključujući investicije, nabavu opreme i obrta sredstva dodijeljeno preko 1,5 milijardi kuna za više od 1500 projekata.  

Opširnije...

Transparentnost lokalnih proračuna (studeni 2016.-ožujak 2017.g.)

Institut za javne financije objavio je rezultate istraživanja transparentnosti lokalnih proračuna za razdoblje studeni 2016.-ožujak 2017.g., gdje je OPĆINA KISTANJE PONOVNO OCJENJENA ODLIČNOM OCJENOM (5).

"Proračunska transparentnost podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu. Uz transparentno obznanjene proračune građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti Vlade i vlasti lokalnih jedinica , pa time i na smanjenje mogućih koruptivnih radnji.

priznanje 2017

Za potrebe ovog istraživanja, proračunska transparentnost mjeri se brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama hrvatskih lokalnih jedinica, a to su u ovom ciklusu:

· godišnje izvršenje proračuna za 2015.;
· polugodišnje izvršenje proračuna za 2016.;
· prijedlog proračuna za 2017.;
· izglasani proračun za 2017. I
· proračunski vodič za građane za 2017."

Institut za javne financije u svom povremenom glasilu NEWSLETTER , nakon obavljene analize rezultata ispitivanja za razdoblje studeni 2016.-ožujak 2017.g., navodi :

"Ohrabruje što je popriličan broj jedinica – 10 županija, 21 grad i 5 općina – zadržao najvišu razinu transparentnosti pa valja istaknuti općine Kistanje, Konavle, Kostrenu, Radoboj i Sveti Križ Začretje".

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Proračunska transparentnost županija, gradova i općina
Proračunska transparentnost,gradova,općina i županija,studeni 2016.-ožujak 2017.

OBAVIJEST

Javni uvid o Nacrtu plana gospodarenja otpadom Općine Kistanje za razdoblje od 2017.g. do 2022.godine održati će se u razdoblju od 20.srpnja 2017.g. do 21.kolovoza 2017.godine .Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Kistanje za razdoblje od 2017.g. do 2022.godine biti će izloženeu velikoj vijećnici Općine Kistanje na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje ponedjeljkom,utorkom,srijedom i četvrtkom u vremenu od 9,00 sati do 13,00 sati.

Svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge možete upisati u knjigu primjedbi uz izložen Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Kistanje za razdoblje od 2017.g. do 2022.g., tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani, uz ime i prezime, te adresu podnositelja.

Dokument možete preuzeti OVDJE.

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017. objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3.Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15( u daljnjem tekstu: Naputak).

Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15, u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Naputak je stupio na snagu 15. lipnja 2017.
Opširnije...

SAZIVA SE KONSTIRUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Dokument možete preuezeti OVDJE.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA

Pozivaju se vlasnici odnosno korisnici građevina na području općine Kistanje u kojima se nalazi azbest da Općini Kistanje do 24.07.2017. godine, dostave podatke o lokacijama, količinama, vrsti i statusu materijala na kojima se nalazi azbest (sukladno članku 30. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16.).
Prema članku 18. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16.), vlasnik odnosno korisnik građevine u kojoj se nalazi azbest,dužan je, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, na poziv jedinice lokalne samouprave, u roku određenom tim pozivom, dostaviti podatke o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Vlasnici, odnosno korisnici građevina na kojima se nalazi azbest, podatke o lokacijama mogu dostaviti osobno, pismeno na adresu: Pisarnica, Općina Kistanje,Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje ili dostavom na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili dostavom na faks: 022 763 053

Ispunjavanjem obrasca na poleđini izvršavate obvezu dostave podataka i pridonosite očuvanju zaštite okoliša i očuvanju zdravlja svih građana naše općine.

OPĆINA KISTANJE
Općinski načelnik

Goran Reljić


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: Poziv i obrazac

Potkategorije