8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Predsjednik  Općinskog vijeća općine Kistanje  temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje  («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. ,  4/13 i 2/18) ,

SAZIVA
8. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se  29.kolovoza  2018.g. s početkom u 12:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.

Aktualni sat:
-Verifikacija zapisnika sa 07.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje .

Opširnije...

PRVO SAVJETOVALIŠTE ZA ŽENE ŽRTVE NASILJA U OBITELJI U ŠIBENSKO KNINSKOJ ŽUPANIJI REGISTRIRANO JE U KNINU U UDRUZI ZVONIMIR

U sklopu projekta „Podrškom do sigurnosti“, kojeg financira  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, udruga ZvoniMir je registrirala Savjetovalište za žene žrtve obiteljskog nasilja te je time postala jedina licencirana udruga sa Savjetovalištem ovakvog tipa na području Šibensko – kninske županije.

Opširnije...

"ZAŽELI JOJ ZAPOŠLJAVANJE!"

Udruga ZvoniMir je održala javno predstavljanje aktivnosti projekta pod nazivom Zaželi joj zapošljavanje! koji je uz posredništvo Ministarstva rada i mirovinskog sustava u cjelosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda. ZvoniMir kao nositelj projektnih aktivnosti uživa partnersku suradnju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – područni ured Šibenik, ispostava Knin i Centra za socijalnu skrb Knin.
Opširnije...

PRIZNANJE ZA TRANSPARENTNOST OPĆINSKOG PRORAČUNA

Institut za javne financije predstavio je 2. srpnja 2018. rezultate najnovijeg ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i općina. lstraživanjem je obuhvaćeno svih 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj. lstraživanjem se željelo utvrditi količinu i pravovremenost objavljenih dokumenata, te kvalitetu službenih internetskih stranica lokalnih jedinica.
Opširnije...

Izvođenje radova na izgradnji Ruralnog poduzetničkog inkubatora ''Krka'' Kistanje

Općina Kistanje je nakon provedenog javnog natječaja dana 01. lipnja 2018.g .sklopila Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Ruralnog poduzetničkog centra – inkubatora ''Krka'' Kistanje sa tvrtkom Graditelj svratišta d.o.o. iz Zagreba. Vrijednost ugovorenih radova je 9.161.067,99 kuna bez PDV-a. Izvođač radova je uveden u posao dana 11. lipnja 2018.g, a rok za dovršetak ugovorenih radova je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao.
Opširnije...

Izvođenje radova na izgradnji ogradnih zidova na groblju sv. Petra i Pavla u Biovičinom Selu – Općina Kistanje

Općina Kistanje sklopila je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji ogradnih zidova na groblju sv. Petra i Pavla u Biovičinom Selu sa tvrtkom IGANA d.o.o. iz Knina. Radovi su započeli 08. lipnja 2018.g, a rok za dovršetak je 45 kalendarskih dana od obostranog potpisa Ugovora. Radovi napreduju željenom dinamikom, te ukoliko vremenske prilike dozvole biti će završeni u ugovorenom roku.
Opširnije...

Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja u javnom radu na području Općine Kistanje u 2018. Godini

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Javni poziv
Obrazac

7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 29.svibnja 2018.g. s početkom u 11:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.

Aktualni sat:
-Verifikacija zapisnika sa 06.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje .
-Verifikacija zapisnika sa 1.izvanredne sjednice vijeća od
Za sjednicu predlažem :
Opširnije...

Potkategorije