OBAVIJEST - PREVENTIVNA DERATIZACIJA

Obavještavamo Vas o početku izvođenja radova preventivne deratizacije (proljetna deratizacija) na području općine Kistanje dana 09. svibnja 2024.g.

Radove ćemo izvoditi prema odrednicama programa ZZJZ-a Županije Šibensko-kninske.

Cian d.o.o. Split

Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od šest mjeseci u Programu javnih radova - "Uređenje javnih površina na području Općine Kistanje"

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Javni poziv
Obrazac prijave

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Temeljem Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, na rok od šest (6) mjeseci  na radno mjesto "Radnik /Radnica na održavanju- u okviru Programa  javnog  rada – "Uređenje javnih površina na području Općine Kistanje ", objavljenog  27.ožujka 2024. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, na radno mjesto "Radnik/Radnica na održavanju, odabrani su slijedeći kandidati i to:

  1. Petar Letunica
  2. Jovan Korolija
  3. Radovan Lalić
  4. Dušan Malbaša

Objavom rezultata temeljem objavljenog Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na web stranici Općine Kistanje smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.
Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu.

Odluka o odabiru ponuditelja za sklapanje ugovora o izvođenju radova na ugradnji stolarije na vanjske prodajne kućice na EKO centru u Kistanjama

Općina Kistanje sukladno čl. 19., st.2. Pravilnika o postupku provedbe jednostavne nabave, KLASA: 406-03/23-02/1, URBROJ: 2182-16-01-23-1, Kistanje, 09. ožujka 2023.g., dostavlja Vam na uvid Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, te Odluku o odabiru ponuditelja za predmet nabave: Radovi na ugradnji stolarije na vanjske prodajne kućice na EKO centru u Kistanjama.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Odluka o odabiru ponuditelja
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

OPĆINA KISTANJE NABAVILA JE ELEKTRIČNU VAKUMSKU ČISTILICU JAVNIH POVRŠINA


Dana 16. travnja 2024.g. tvrtka TECHNO WIN MACHINE d.o.o iz Sesveta isporučila je Općini Kistanje električnu vakumsku čistilicu javnih površina, model TSM Itala 135 BT.
Vrijednost nabave čistilice iznosila je 29.875,00 eura a financirana je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Opširnije...

Udruga za djecu i mlade "Čarobni svijet" Knin

Pozivamo sve zainteresirane na predavanje "Poticanje ranog razvoja i prepoznavanje razvojnih odstupanja" koje će se održati u Kistanjama, u Domu kulture, dana 12.04. i 26.04 u 17:00 sati.

Rani razvoj djeteta predstavlja razdoblje od rođenja do navršenih 6. godina života djeteta i ove godine života smatraju se najvažnijim dijelom djetetova rasta i razvoja. Zato nam je svima zajednički cilj stvaranje uvjeta za unapređenje ranog rasta i razvoja svakog djeteta do njegovog punog potencijala. Što rani razvoj djeteta obuhvaća, kako izgleda, kako ga poticati te kako primijetiti ukoliko postoje odstupanja u djetetovom razvoju govorit ćemo na predavanju Poticanje ranog razvoja i prepoznavanje razvojnih odstupanja.

prvi koraci

Poziv za dostavu ponude za Radove na ugradnji stolarije na vanjske prodajne kućice na EKO centru u Kistanjama

Sukladno čl. 12., st.1., Pravilnika o postupku provedbe jednostavne nabave, KLASA: 406-03/23-02/1, URBROJ: 2182-16-01-23-1, od 09.03.2023.g., Općina Kistanje objavljuje ovaj poziv za dostavu ponude za Radove na ugradnji stolarije na vanjske prodajne kućice na EKO centru u Kistanjama. U privitku ove poruke nalaze se poziv za dostavu ponude, troškovnik za ponuditelje, te glavni projekt adaptacije A-3-24, izrađen od tvrtke DENMAR d.o.o.

Molimo Vas da nam ponudu dostavite u roku od deset (10) kalendarskih dana od dana dostave ovog poziva putem maila, zaključno sa danom 18.04.2024., do 15:00 h, na protokol Općine Kistanje, bez obzira na način dostave ponude.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Poziv za dostavu ponude
Troškovnik za ponuditelje
Glavni projekt adaptacije

Potkategorije