Obavijest

U multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Juraj Šižgorić u Šibeniku danas ,12.rujna 2012.g., s početkom u 9:00 sati, održan je 5.sastanak Partnerskog vijeća Šibensko-kninske županije, na poziv župana Šibensko-kninske županije, gospodina Gorana Pauka.

Na sastanku su potvrđena tri projekta s Liste prvenstava za sufinanciranje projekata po"Programu pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije" za 2012.godinu i to: Općine Kistanje, Općine Biskupija i Grada Knina. Projekt Općine Kistanje „Izrada investicijsko-tehničke dokumentacije za izgradnju Ruralnog poduzetničkog centra – inkubatora „Krka" Kistanje" , najbolje je rangiran projekt ,na prvom mjestu. Ukupna vrijednost toga projekta je 254.483,33 kuna od čega je planirano učešće Općine Kistanje 15%, odnosno 38.187,50 kuna.

Očekuje se da će Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije prihvatiti naš projekt te odobriti sredstva za njegovo sufinanciranje .
Zahvaljujemo se Javnoj ustanovi Razvojna agencija Šibensko-kninske županije na otvorenosti i dobroj komunikaciji, posebno na pošteno odrađenom radu.