OBAVIJEST

Predsjednik  Općinskog vijeća Općine Kistanje,  temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje  («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09 i 15/10) , sazvao je  26.sjednicu Općinskog vijeća Općine Kistanje  za 14.kolovoz 2012.g.Sjednica će se održati  s početkom u 11:00 sati  u  općinskoj vijećnici Općine Kistanje.
Prije prelaska na dnevni red  održat će se aktualni sat i usvajanje zapisnika sa  prethodne , 25.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje održane  od 15.svibnja  2011.g.

Za sjednicu je predložen  slijedeći

DNEVNI RED:

1.    Polugodišnje izvršenje proračuna za I-VI  2012.g.
2.    Izvještaj o prihodima i rashodima ,primicima i izdacima za I-VI 2012.g.
3.    Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Kistanje za 2012.g.
4.    Prve izmjene i dopune Plana gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2012.
5.    Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012.
6.    Prve izmjene i dopune socijalnog programa u 2012.
7.    Prve izmjene i dopune programa kulture u 2012.
8.    Prve izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu u 2012.
9.    Odluka o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Kistanje
10.    Prihvaćanje Analize  stanja sustava zaštite i spašavanja za 2011.g. i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Kistanje za 2012.
11.    Donošenje Odluke o obavljanju trgovine  na malo izvan prodavaonica na području općine Kistanje.
12.    Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu općine Kistanje.
13.    Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih  poslova
14.    Donošenje Zaključka o  verifikaciji odluke općinskog načelnika o izradi projektne dokumentacije za Pojačano održavanje (sanacija i modernizacija) seoskih nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje, dionica Trtice, dionica Masnikose, dionica Vujasinovići.
15.    Donošenje zaključka o verifikaciji odluke općinskog načelnika Općine Kistanje o radovima na izgradnji vodovodnog priključka za zaseok Štrbci-Mjerkači.

Općinski načelnik Općine Kistanje dostavio je predsjedniku Općinskog vijeća Općine Kistanje, uz druge materijale, i  prijedlog slijedećih dokumenata na razmatranje i donošenje, i to:
1.Polugodišnje izvršenje proračuna za I-VI  2012.g.
2.Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Kistanje za 2012.g.
3.Prve izmjene i dopune Plana gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2012.
4.Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012.
5.Prve izmjene i dopune socijalnog programa za 2012.
6.Prve izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2012.
7.Prve izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu za 2012.
8.Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
9.Odluka o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području općine Kistanje
10.Odluka o dimnjačarskim poslovima

Sve dokumente možete preuzeti OVDJE.