19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
19. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE


19. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 23.svibnja 2016.g. s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Za sjednicu predlažem :
Aktualni sat:
-Verifikacija zapisnika sa 18.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 23.03.2016.g.

DNEVNI RED:

1. Izvršenje proračuna Općine Kistanje za 2015.g.
2. Godišnji obračun proračuna Općine Kistanje za 2015.g.
3. Odluka o raspodjeli rezultata za 2015.g.
4. Prve izmjene i dopune proračuna Općine kistanje za 2016.g.
5. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za 2016.g.
6. Prve izmjene i dopune Programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.g.
7. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2016.g.
8. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti sporta u Općini Kistanje u 2016.g.
9. Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kistanje u 2016.g.
10. Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Kistanje u 2016.g.
11. Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine kistanje za 2016.godinu sa projekcijama za 2017. i 2018.godinu.
12. Odluka o načinu privremenog korištenja prostorija u vlasništvu Općine Kistanje .
13. Razmatranje zahtjeva Općinskog odbora HDZ-a Kistanje za postavljanje spomen ploče s imenom Gojko Šušak u istoimenoj ulici u novom naselju Kistanje 1 u Kistanjama .
Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Sladaković

U privitku:
-Zapisnik sa 18.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 23.05.2016.
-Prijedlozi dokumenata po točkama dnevnog reda od 1 do 12.
-Zahtjev OO HDZ-a Kistanje od 27.04.2016.za postavljanje spomenika

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE ZA 2015. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2016.godinu

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje  za 2016. godinu

Izvršenje proračuna za 2015.

ODLUKA o raspodjeli sredstava za 2015. godinu

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  i komunalnih vodnih građevina u 2016.godini

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture za 2016.godini

Prve izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2016.

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2016.godinu

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA  javnih potreba  u  sportu Općine Kistanje  u 2016.godinu

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE (I) ZA 2016. GODINU